LD Toplica: Uzgoj i zaštita divljači

Članovi Lovačkog društva Toplica tokom vikenda provode akcije na uzgoju i zaštiti divljači. Sekcija Gračanica se istakla tokom akcije, posebno grupa u kojoj su bili lovci Suad Bećirović, te Izet, Bajro i Suljo.

“U našim lovištima su pogodni prirodni uslove za život i opstanak divljači, a to je od presudnog značaja. I pored toga potrebna je aktivnost lovaca na poboljšanju uslova, a to znači poboljšanje prehranbene osnove, nabavka hrane, izgradnja spremišta, hranilišta, pojilišta, solila, unošenje divljači u lovišta, spriječavanje šteta i čuvanje lovišta, na čemu smo mnogo radili”, kaže lovac Šekib Nukić.

Na kraju akcije lovci sekcije Gračanica imaju običaj napraviti fotos, pa to ni ovoga puta nisu propustili, ovoga puta u društvu sa srndaćem./Š.G./