Projekat „Vojna baza Ljubače “ je predstavljao jedan od projekata sa samog vrha liste prioriteta deminiranja na području općine Živinice, a i cijelog Tuzlanskog kantona.

Nakon što je Općina Živinice dobila ovaj prostor na daljnje upravljanje pojavila se potreba za hitno deminiranje istog kako bi se objekat mogao staviti u funkciju planiranog razvoja na području ove općine.
Rizična površina obrađena projektnom dokumentacijom jednim dijelom se nalazila neposredno uz putnu komunikaciju u naselju Ljubače, a odnosila se na prostor duž ograde kojom je obezbijeđen ovaj objekat i iznosila je 17.709, 00 m2 .

Realizacija projekta je dodijeljena deminerskoj kompaniji „Pazi mine“ iz Viteza, a sa radovima se započelo 05.05.2015. godine. Uz angažman 3 deminerska tima ove kompanije deminiranje je obavljeno za 12 radnih dana uz poštivanje zakonom predviđenih svih operativnih procedura. Završno uzorkovanje deminirane površine je obavljeno 21.05.2015. godine.

Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle.

Ceremonija primopredaje deminirane površine obavljena je juče, uz prisustvo organa lokalne vlasti, Regionalnog ureda BHMAC-a, Općinske službe CZ Živinice, Kantonalne uprave CZ i medija sa područja TK./Benedin Pejić/

Vaš komentar na članak: