Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije, kojeg su proglasile Ujedinjene nacije 2003.godine. Mada ne možemo ništa promijeniti bar ćemo pokušati odgonetnuti značaj ovog datuma i samog naziva protiv kojeg se treba boriti.

Korupcija (lat. corruptus – potplaćen) ili podmitljivost u pravnom smislu je kazneno djelo zloupotrebe povjerenja ili dužnosti koja se obavlja u upravi, sudskoj vlast, privredi, politici, školstvu, kulturi i umjetnosti, te u drugim javnim subjektima ili organizacijama, radi sticanja materijalne ili nematerijalne koristi na koju nema pravnu osnovu. Korupcija označava potplaćivanje. U političkim pogledu je to povreda opšteg interesa zbog lične koristi. Po drugim definicijama se korupcija definiše i kao „moralna pokvarenost“.

Srž korupcije sastoji se u tome, da pojedinci ili grupe nekažnjeno krše pravila koja, u pravilu vrijede za sve članove društva. Na taj način postaju konkurentniji na tržištu od onih koji igraju po pravilima. Rezultat je negativna selekcija, tj. narušavanje djelovanja tržišnog mehanizma selekcije po sposobnosti, što vodi do sporijeg gospodarskog napretka i slabljenja države. Korupcija je osnovni uzrok propasti civilizacija i država. Kada većina građana shvati, da žive u zajednici gdje netko može raditi što želi, a drugi moraju poštivati pravila, nestaje ljubav prema takvoj zajednici i spremnost za žrtvovanje, te zajednica polako, ali sigurno propada.

Podjela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku otvara mogućnost, da se ove tri vlasti međusobno kontroliraju, čime je smanjena mogućnost korupcije. Koncentracija moći na jednom mjestu bez mogućnosti kontrole povećava pojavu korupcije.

Mada smo svjedoci raznih koruptivnih djela, uočljiva svakodnevno, ipak se malo ko procesuira, bilo da je rječ o podmićivanju pri zapošpljavannju, školovanju ili privrednim prestupima. Mnogi u tome učestvuju, bilo kao primaoci, davaoci ili “namještajci” koruptivnih radnji. Po slovu zakona jednako se tretiraju davaoci i primaoci mita, tako da su obje ove skupine podjedanako”zaštićene”.

Ako ništa drugo, danas će se bar više nego obićno, pričati o korupciji među nama, jer je Međunarodni dan borbe protiv podmićivanja!

Vaš komentar na članak: