Danas su članovi Lokalnog Tima Živinice, zajedno sa Vijećem učenika JU “Gimnazije” Živinice, obilježili Međunarodni dan srednjoškolaca! Organizovane su radionice za učenike prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda na temu “Prava i obaveze učenika”.

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je drugom polovinom 2016.godine pokrenula inicijativu „ I kopija vrijedi“ .

Cilj inicijative je da omogući srednjoškolcima apliciranje na više javnih fakulteta sa ovjerenim kopijama u jednom roku. Tako da su članovi tima postavili štand sa peticijom, gdje sakupljeno preko 300 potpisa! Uzeli smo na sebe zadatak da poboljšamo status srednjoškolaca u BiH i omogućimo prava koja su u Evropskim zemljama srednjoškocima zagarantovana. Ovom prilikom se zahvaljujemo sugrađanima i JU “Gimnazija” Živinice što su nas podržali u našim aktivnostima.

Ovakva podrška građana nije bila očekivana i svi članovi su oduševljeni zainteresovanošću prolaznika, hvala im.

Ne daj da ti obrazovanje blijedi, dopusti da „i kopija vrijedi“/A.Glavinić/

Vaš komentar na članak: