Mery Isabel: Obilježili Sedmicu prava djeteta

Povodom sedmice prava djeteta polaznici Predškolske Ustanove Mery Isabel i Poslovne jedinice Školarci obiljezili su počasnom šetnjom kroz naš grad.

Imaju li sva djeca i mladi pravo ići u školu, provoditi slobodno vrijeme s prijateljima, otići doktoru kada su bolesni, biti zaštićeni od nasilja…? Imaju.

A jesu li svima ta prava osigurana? Gdje su rođena, koje su etničke i vjerske pripadnosti, kojeg su pola, koliko njihov roditelji zarađuju, imaju li teškoće u razvoju, žive li na selu ili u gradu… sve to određuje kako djeca žive i koja su im prava osigurana.

Sva se djeca rađaju sa slobodama i s pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima.Osnivač PPU Mery Isabel mr.sci.Sanela B.Medley nas podsjeća na istorijat Sedmice prava djeteta i kaže:

“Svijet je dao obećanje da će svoj djeci osigurati jednaka prava kada je 20. novembra 1989. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila Konvenciju o pravima djeteta, međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelome svijetu. Konvenciju su potpisale 194 države (među kojima i Bosna i Hercegovina), čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava.Danas smo počasnom šetnjom ulicama grada podsjetili mališane, roditelje i naše sugrađana na prava djece”.

Svijet je dakle pokazao predanost da učini sve kako bi se zaštitila i osigurala prava djece na preživljavanje, saradnju i razvoj, bez diskriminacije. Konvencija obećava svakom djetetu i mladoj osobi na svijetu pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prehranu, smještaj, igru, uvažavanje, poštovanje, zaštitu od diskriminacije, iskorištavanja, nasilja… i još mnogo toga.Zrno po zrno pogača , kamen po kamen palača- djeca su vojska najjača./Tim za medije/