Iako su se dan za danom redali važni ekološki datumi: 21.mart, 22.mart i 23.mart, učenicima Srednje mješonite škole i Gimnazije iz Živinica nije bilo naporno da na svojstven način obilježe sva tri ekološka datuma.

Učenici ljubitelji prirode i prirodnih znanosti iz pomenutih škola su danima se pripremali sa svojim mentorima, profesorima i danas na izuzetno kreativan način obilježili pomenute datume.U prisustvu gostiju iz nekoliko nevladinih udruga koji se brinu o zaštiti prirode iz lokalne zajednice kao i iz Tuzlanskog kantona podijelili su zabrinutost o devastiranim šumama, o zagađenim vodnim tokovima kao i klimatskim promjenama. Mladi su prepoznali već sada hronične probleme u našem okruženju, problem šuma, voda, i poremećaj klime.

U interaktivnom iznošenju problema i činjenica, ali i mjera zaštite, u želji da buduće generacije imaju sretnu, čistu i bezbrižnu budućnost, zajednička realizacija projekta ove dvije škole tim je veća. Diskutovalo se o prošlogodišnjim poplavama, uzrocima, posljedicama. Rečeno je da se pod hitno mora stati sa krajnje drskim uništavanjem šuma. Zajednica mora da prepozna ekološke probleme i da utiče na njihovo saniranje.

Čula se poruka, “nemojmo da se sjećamo šuma i voda samo 21.marta i 22.mart, o šumama i vodama trebamo da mislimo i vodimo računa 365 dana”.

A za sledeći dan šuma i voda tražimo da se mobilišu sve škole na TK. Kako bi zasadile na hiljade sadnica koje bi nadomjestile svakodnevno uništenje naših šuma. Čuli su se poražavajući podaci o nebrigi naših šuma, da Bh. šume nema ko da štiti, kako stati ukraj šumskoj krađi, itd. Sve to predstavljaju ozbiljnu prijetnju za budućnost šume. Na ovo su ukazali učenici Mješovite srednje škole Živinice i Gimnazije iz Živinica.

Učenici stručne šumarske škole, uz asistenciju svojih profesora, su priredili izložbu zdrave ekološke hrane, kao i šumske plodove na izuzetno dekorativan način. Takođe je izloženo  nekoliko portfolija na pomenutu problematiku, gdje su učenici zainteresovanim iznosili činjenice do kojih su dolazili prilikom istraživanja i izrade portfolija./Press Gimnazija/

Vaš komentar na članak: