Dolaskom toplijih vremenskih uslova i pojave ogromnog broja insekata,muha,uginulih životinja,kao i nepodnošljivog mirisa, mještani G.Višće su bili primorani da danas organizuju akciju saniranja prilaznih puteva nelegalnoj deponiji u G. Višći.

Navedena akcija na čišćenju je samo početak aktivnosti građana kojima je podršku pružio i Džemat MZ Višća na čelu sa Imamom Džamije u G.Višći, kao i RMU Đurđevik sa svojim radnim mašinama.Zbog namjere i predlaganja Općine da otvori novu deponiju samo 50 metara od postojeće, te navedenog uticaja na okolinu i saniranja nelegalne deponije tražit će se mišljenje i podrška kantonalnih,federalnih i državnih institucija da izađu na lice mjesta i pomognu u rješavanju problema oko uticaja posljedica divlje deponije na opstanak građana i njihovom daljnjem življenju na ovom području.

Pozivamo ujedno i sva ekološka društva iz BiH da dođu u G.Višću i daju svoj doprinos oko rješavanja ovog problema i svojom stručnošću sa ostalim institucijama daju svoje mišljenje, koliko navedena divlja deponija utiče na naše zdravlje i život./Mjesna zajednica Višća Gornja/

Vaš komentar na članak: