Problemi oko Regionalne sanitarne deponije komunalnog otpada Seperacija 1, danas su bili predmet dogovora na susretu predstavnika ministarstava okoliša Federacije BiH i Tuzlanskog kantona. Susret je održan u prostorijama općine Živinice, kojem su još bili prisutni domaćin, općinski načelnik Asim Aljić i predsatvnici zainteresovanih općina Kladanj, Banovići i Živinice.

Regionalna deponija za sada ima problem oko nerješnih imovinsko pravnih odnosa, o čemu je općinski načelnik Živinica Asim Aljić rekao:

“Tek danas sam saznao za problem oko lokacije prostora za regionalnu deponiju i općina Živinice će učiniti sve sa svoje strane da se ovaj problem riješi. Dio zemljišta gdje planiramo graditi regionalnu deponiju pripada općini Banovići i JP Šume TK, tako da je u interesu svih da ovo što prije riješimo”.

Ministrica okoliša u Vladi Federacije BiH Branka Đurić očekuje hitno rješenje problema imovinsko-pravnih odnosa i uknjižbe zemljišta na firmu Eko-Sep, koja će rukovoditi deponijom.

“Čim se riješe imovinsko pravni problemi izdaćemo potrebnu okolišnu dozvolu, kako bi se moglo početi sa realizacijom projekta regionalne deponije komunalnog otpada na lokaciji kod Banovića”, rekla je ministrica Đurić.

Regionalna deponije komunalnog otpada projektovana je tako što prema broju stanovnika općini Živinice pripada 60 odsto vlasništva, Banovićima 30 odsto i 10 odsto Kladnju, te će prema tim omjerima biti i učešće u finasiranju i upravljanju deponijom!/Š.G./

Vaš komentar na članak: