Bosna Sema organizovala je četverodnevnu naučno-nastavnu ekskurziju u Austriju za direktore osnovnih škola Federacije BiH, među kojima su bili i direktori živiničkih škola Rasim Muratović i Mirsad Džuzdanović.

Misija ustanove Bosna Sema ogleda se u uspostavljanju kvalitetnih uvjeta za odgojno-obrazovnu djelatnost, profesionalno usavršavanje, kontinuirano unapređenje saradnje s roditeljima. Bosna Sema je institucija u privatnom vlasništvu koja pokriva oblasti obrazovanja i odgoja, sa sjedištem u Sarajevu. Osnovana je 1998. godine, s ciljem pružanja pomoći odgojno-obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine.

“Imali smo priliku upoznati se sa školskim sistemom Austrije i Njemačke, gdje smo takođe boravili. Posjetili smo nekoliko koledža, muzeja i drugih značajnih institucija kulture ove dvije države. Ova uspjela naučno-nastavna ekskurzija organizovana je na visokom nivou, tako da smo iskoristili ovu rijetku priliku na najbolji način”.

Direktori osnovnih škola Federacije bosne i Hercegovine posjetili su tokom ekskurzije Nacistički kamp Dachau, Olimpijski kamp u Minhenu, te nekoliko starih gradova Austrije i Njemačke./Š.G./

Vaš komentar na članak: