Danas su izvođeni radovi na izmjeni dotrajali cijevi na vodovodnoj mreži, ali su u nekim dijelovima postavljane nove-većih promjera, kako bi se zadovoljile potrebe grada u snabvdijevanju vodom.

Od jutarnjih sati u užem dijelu grada je bila opšta nestašica vode. Izvršni direktor za tehničke poslove u JP Komunalno Živinice Sulejman Salihović ističe da će voda stići u domaćinstva u večernjim satima. Cio dan, počev od juteos u 5 sati, obavljani su radovi na izmjeni cijevi. Ulica Alije Izetbegovića kod kafea Bosna bila je presječena, pa se i saobraćaj otežano odvijao.

Prema riječima Salihovića JP Komunalno prati potrebe grada za vodom, posebno u vrijeme kada se obavljaju radovi na postavljanju sekundarne mreže za toplifikaciju, pa ovakvih prekida u snabdijevanju vodom treba i u narednom periodu očekivati./Š.G./

Vaš komentar na članak: