Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet iz Tuzle, u okviru 3. godine specijalne edukacije i rehabilitacije, u ponedjeljak, 21. marta, u 12 sati na Korzu (kod Ismeta i Meše) obilježava Dan osoba sa Daunovim sindromom…Dobro došli!

Šta je Daunov sindrom ?

Daunov sindrom je oblik hromozomopatije koji se javlja kao posljedica trizomije hromozoma 21. Karakteristike su, specifičan izgled lica i umna zaostalost, kao obavezni pokazatelj ovog sindroma. Opisao ga je prvi put Lagdon Daun (engl. Lagdon Down) 1866. godine na sopstvenom djetetu, a tek 1957. godine je ustanovljeno da je uzrok ovog sindroma trizomija.

Učestalost ovog sindroma u ljudskoj populaciji je 1:700 živorođenih. Na tu učestalost utiče starost majke, tako da se kod žena starijih od 40 godina ta učestalost povećava na 1:45 živorođenih.

Vaš komentar na članak: