Obilježavanje Dječije nedjelje

U okviru obilježavanja Dječije nedjelje, Udruženje „Zemlja djece u BiH“ Tuzla organizovat će turnir u nogometu pod motom „Crveni karton predrasudama“ za učenike osnovnih škola, u utorak, 03. oktobra 2017.godine.

Dječija nedjelja se u Udruženju „Zemlja djece u BiH“ obilježava već 10 godinu. Viši cilj obilježavanja je svakako poboljšanje društvene brige za djecu, promovisanje prava djeteta i jačanja odgovornosti svih subjekata zaštite koji brinu o djeci.

U ovoj godini, Dječiju nedjelju obilježit ćemo nogometnim turnirom kroz koji će svoje učešće i doprinos dati osam ekipa iz osnovnih škola i Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Turnir se dijelom organizuje i uz podršku Fare Network, koji aktivnostima sportskog tipa okuplja preko 100.000 djece širom Evrope, nastojeći ukazati na značaj promocije dječijih prava.

Važno je napomenuti da je obilježavanje Dječije nedjelje sadržano i u Akcionom planu za djecu u BiH, koji je baziran na UN Konvenciji o dječijim pravima iz 1989. godine, a koji u širem kontekstu podrazumijeva: pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes djeteta, pravo na participaiju i pravo na nediskirminaciju./Elma Devedžić/