Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll i Gradom Tuzla je 3.11.2015.godine, organizirao okrugli sto koji ima za cilj promociju energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i širenje mreže centralnog grijanja u Tuzli, sa ciljem smanjenja zagađenja zraka i pozitivnog uticaja na klimatske promjene.

Na ovom okruglom stolu jeprisustvovalo preko 50 predstavnika ministarstava, lokalne samouprave, biznis sektora, fakulteta, ostalih javnih ustanova i OCD sa područja Tuzlanskogkantona.

Nakon uvodnih predavanja, pitanja i diskusije doneseni su sljedeći zaključci:

1.Uključivanje lokalnih zajednica je nužno. Općine i Gradovi bi prvo trebali osnažiti svoje kapacitete za pripremu i implementaciju projekata iz ovih oblasti i pronalazak donatorskih sredstava, a onda bi i u svojim budžetima morali isplanirati sredstva za implementaciju ovih projekata.

2.Klimatske promjene su naša stvarnost i moramo ih prihvatiti. Naše djelovanje trebamo usmjeriti na prevenciju nastajanja klimatskih promjena i zaštitu od njihovih posljedica.

3.Najjednostavnije je preventivno djelovati kroz smanjenje potreba za energijom, a to se postiže implementiranjem mjera energetske efikasnosti i proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora.

4.Saobraćaj predstavlja veliki potencijal za smanjenje emisije stakleničkih plinova. Grad Tuzla je napravio veliki iskorakizradom Saobraćajno-prostornog koncepta. Ostale Općine i Gradovi bi trebali krenuti u ovom smijeru.

5.Širenje mreže daljinskog grijanja je veoma važno jer direktno utiče na smanjenje broja individualnih ložišta, tona spaljenog uglja i tona emitovanog CO2.

6.Iskustva nakon poplava, grada i klizišta u 2014. godini nameću nužnost izrade sistema zaštite građana i materijalnih dobara u kriznim situacijama.

7.Implementiranje mjera energetske efikasnosti će dovesti dododatnog zapošljavanja./Mr.sc. Džemila Agić, Centar za ekologiju i energiju/

Vaš komentar na članak: