U Živinicama je danas zasijedalo općinsko vijeće. Na dnevnom redu našlo se 20 tačaka dnevnog reda , a preovladavali su izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač općina Živinice, odnosno Općinsko vijeće Živinice./Prilog Indire Hurić/

Sagovornik: Hamdija Numanović, predsjedavajući OV Živinice

 

http://www.rtvtk.ba/vijest-cat/item/11456-u-zivinicama-zasijedalo-opcinsko-vijece-na-dnevnom-redu-preovladavaju-izvjestaji-o-radu-javnih-preduzeca-i-ustanova

Vaš komentar na članak: