Danas u popodnevnim satima počela je vanredna sjednica Općinskog vijeća živinice, kojom je predsjedavala Samra Omić-Zoletić. Na usvojenom dnevnom redu razmatrani su Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JP Veterinarska stanica Živinice, Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor u regulirane organe, Imenovanje članova Općinske izborne komisjie, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenih upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i javnim preduzećima i 5.tačka dnevnog reda Izmjena i dopuna Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća.

Vijećnik LDS Zahid Mušić je predložoio da se u dnevni red uvrsti i problematika štrajka glađu radnika Konjuha, koji su stekli pravo za penzionisanje, o čemu je rekao:

“Imam primjedbu na zakazivanje vanredne sjednice OV pošto nije u skladu sa Poslovnikom o radu OV, jer je poznato da se vanredne sjednice zakazuje na osnovu vanrednog stanja, u slučaju vremenskih nepogoda, zemljotresa, poplava i sl. Kada već nije tako bio sam mišljenja da ipak imamo vanredno stanje zbog štrajka glađu radnika Konjuha koji su stekli pravo na penzionisanje. Već duže vrijeme gladuju, iscrpljeni su i svakim danom životi su im ugroženiji. Naša je obaveza da stanemo iza tih nesretnih ljudi koji su se odlučili na taj posljednji korak, kako bi izborili svoja prava! Pošteno su radili i sada kada treba u penziju našli su se u problemima, te zato tražim da se ovaj slučaj uvrsti u dnevni red”.

Međutim, pošto je dnevni red već usvojen prijedlog nije uvršten, pa je tokom pauze Zahid Muišić prikupio 11 potpisa vijećnika (od 31 ) za zakazivanje nove vanredne sjednice, čime su se stekli uslovi za zakazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća Živinice.

Tokom rada prema utvrđenom dnevnom redu vijećnici su usvojili sve što je bilo planirano, o čemu je predsjedavajuća OV Samra Omić-Zoletić rekla:

“Za danas smo zakazali vanrednu sjednicu Općinskog vijeća kako bi imenovali privremene upravne odbore u javnim ustanovama i preduzećima, dali smo saglasnost na izbor direktora Veterinarske stanice Živinice Asmira Salihovića, a takođe smo podržali i izabrali Komisiju za izbor reguliranih organa. Pošto CIK BiH nije dao saglasnost na izbor dva predložena člana Općinske izborne komisije Živinice, danas smo izabrali dva druga člana (Samira Ramić i Boris Filipović), koje ćemo proslijediti na davanje saglasnosti CIK BiH, pa se nadam da će ovoga puta biti kompletirana naša Općinska izborna komisjia. Sa dnevnog reda smo skinuli posljednju 5.tačku  Izmjene i dopune Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća. Nakraju rada sjednice OV  usvojili smo inicijativu da vlade Federacije BiH i Tuzlanskog kantona učine sve štoi je u njihovoj mogućnosti za pomoć radnicima Konjuha koji štrajkuju glađu zbog neuvezivanja radnog staža i time nemogućnosti odlaska u penziju”, istakla je predsjedavajuća OV Živinice Samra Omić-Zoletić./Š.G./

Vaš komentar na članak: