Okrugli sto CEE: Izvještaj o kvalitetu zraka

Centar za ekologiju i energiju Iz Tuzle u kooperaciji sa Fondacijim Heinrich Böll i u saradnji sa Općinom Lukavac, Eko Forumom iz Zenice i Eko akcijom iz Sarajeva organizovao je danas u Hotelu Mellain Okrugli sto pod nazivom „Izvještaj o kvalitetu zraka u Tuzli, Lukavcu, Zenici i Sarajevu-preporuke i mjere, ali bilo je riječi i o kvalitetu zraka u Živinicama“.

Na Okruglom stolu su govorili Hasan Fehratović, ministar Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Džemila Agić, Centar za ekologiju i energiju, Tuzla, Edin Delić, načelnik općine Lukavac, Samir Lemeš Eko forum Zenica, Anes Podić Eko akcija Sarajevo i Nurka Pranjić Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Usljed rada industrije, individualnih ložišta i velike koncentracije saobraćaja, u BH gradovima je već duži vremenski period prisutan problem zagađenja zraka. Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima najzagađeniji zrak u Evropi. ( Svjetska zdravstvena organizacija, Ženeva, 2017).

Zagađenje zraka se sve više smatra značajnim rizikom po zdravlje stanovništva. Materije koje zagađuju okoliš nanose veliku štetu ljudima i drugim živim bićima,a onečišćenje kao posljedica sagorijevanja fosilnih goriva je na vodećem mjestu crne ljestvice prijetnji po zdravlje građana.

Sastavni dio osiguranja kvaliteta zraka je komunikacija sa javnošću, davanje informacija građanima o emisijama, imisijama i kvalitetu zraka,te njihovo uključivanje u pripremu i donošenje planova i odluka od kojih zavisi kvalitet zraka.

“Cilj Okruglog stola je bio identifikacija problema i mogućih rješenja sa kratkoročnim i dugoročnim mjerama koje će dovesti do smanjenja emisija u zrak. Preporuke će sadržavati i neophodna naučna istraživanja koja treba provesti s ciljem utvrđivanja nivoa utjecaja prekomjernog zagađenja na zdravlje stanovnika u BiH.Naš kanton po mnogo čemu negativnom, kada je u pitanju ova tema, prednjači na ljestvici najzagađenijih područja u BiH. Kada je riječ o Živinicama enormno je visok koncentracija ugljendioksida i ostalih zagađivača zraka, jer je poznato da ovaj grad ima preko hiljadu mini kotlana. Raduje vijest koju smo danas saznali od direktora Termoelektrane Tuzal da će se naredne sedmice održati sastanak s načelnikom općine Živinice u vezi sa rješenjem toplifikacije grijanja, instaliranjem toplovoda od TE Tuzla do Živinica, što će u značajnoj mjeri, kada se realizuje, poboljšati sadašnju crnu sliku kvaliteta zraka u Živinicama”, rekla je Džemila Agić na današnjem okruglom stolu na temu kvaliteta zraka.

Na okruglom stolu dat je pregled stanja zagađenosti zraka u okruženju i širim prostorima, tako da se usvojenim zaključcima i njihovo slanje na adrese onih koji odlučuju može očekivati dalje poboljšanje nepovoljnog stanja zraka koji svakodnevno udišemo./Š.G./