U svrhu popularisanja vatrogasne djelatnosti i značajnijeg poduzimanja aktivnosti u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, mjeseci oktobar i maj su Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH proglašeni mjesecima zaštite od požara.

Povodom Oktobra-mjeseca zaštite od požara posjetili smo Vatrogasnu jedinicu RMU Đurđevik, koja obavlja i usluge zaštite od požara za općinu Živinice. I tokom oktobra ovdje je sve pod kontrolom, a povremeni požari uspješno se saniraju.

“U dosadašnjem dijelu oktobra, dakle nepunih pola mjeseca, imali smo tri požara: kod Binga je gorio kombi, u D.Višći autobus, a na deponiji Višća gorilo je smeće. Sve smo to uspjeli sanirati i spriječiti dalje širenje vatre, pa ćemo i dalje tako nastaviti u slučaju da zatreba”, ističu dežurni vatrogasci RMU Đurđevik.

Dotrajala oprema, stara decenijama, ipak nije smetnja da se stigne na vrijeme i ugasi požar, a sve to zavisi i od pravovremene dojave! Komandir VJ RMU Đurđevik je Hasan Goletić, zamjenik je Nesib Nukić, a tu su još pod punom spremom vatrogasci Bajro Bajrić, Mirzet Nukić, Jusuf Ikanović, Mujo Salkić, Fadil Sakić, Fahir Tuholjaković, Jasmin Čamdžić, Džemo Butković i Aljo Ibrahimović./Š.Gadžo/

Vaš komentar na članak: