OO CK Živinice: Akcija Sedmica Crvenog krsta/križa

U svijetu se od 8.do 15.maja obilježava sedmica Crvenog krsta/križa, pa su tako danas mladi CK Živinice bili veoma aktivni.U saradnji sa Prvom osnovnom školom danas su mjerili krvni pritisak i šećer u krvi, o čemu više saznajemo od profesorice razredne nastave Zirajete Halilbašić:

“U školi imamo sekciju Crvenog križa i sa zadovoljstvom smo organizpovali ovu akciju. Juče je bio Dan majki, pa smo u ovu današnju akciju uključili, osim učenika i zaposlenika škole, takođe i majke naših učenika”.

Direktor Prve OŠ Omer Ramić je svesrdno podržao današnju akciju:

“U školi imamo niz sekcija, a među njima je i sekcija Crvenog križa/krsta. Podržavamo sve što je u interesu edukacije naših učenika, tako da će i današnja aktivnost na konkretan način doprinijeti realizaciji ukupnih programskih zadataka naše škole”.

Ekipu Mladih Crvenog križa danas su sačinjavali Amina Muhić, Seada Salihović i Kanita Salković. Sekretar u OO Crvenom krstu Živinice Nermin Aljić zadovoljan je aktivnostima koje se realizuju u Sedmici CK:

“U povodu obilježavanja Sedmice Crvenog križa, vršili smo distribuciju doplatnih markica, besplatno mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi za građane, a danas i u Prvoj osnovnoj školi. Takođe provodimo i ativnosti promociju programa njege i pomoći u kući, te smo naše sugrađane podučavali osnovama prve pomoći”./Š.G./