Obavještavamo mlade sa područja Općine Živinice, kao i druga zainteresirana lica, da su nizom aktivnosti Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića stvorene pretpostavke da se pristupi izradi Strategije za mlade Općine Živinice, kao dokumentu od izuzetne važnosti kada je u pitanju položaj mladih na našoj Općini.

U narednom periodu, od strane nosioca izrade Strategije, održat će se niz radionica i sastanaka kako bi se došlo do što kvalitetnijeg dokumenta.

Shodno tome pozivaju se članovi Savjeta mladih Općine Živinice, predstavnici osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Živinice, nevladine organizacije koje se bave pitanjima mladih, javne ustanove i preduzeća sa područja Općine Živinice, da prisustvuju radionicama koje će voditi predstavnici Centra za promociju civilnog društva iz Sarajeva, kao nosioci izrade Strategije.

Održavanje radionica zakazano je za dane 18. i 19. decembar (ponedjeljak i utorak) u vremenu od 10:00 do 14:00 sati u Velikoj sali Općinskog vijeća Živinice./Press općina Živinice/

Vaš komentar na članak: