Danas je u prostorijama CK Živinice održan sastanak u organizaciji OSCE i  SGV, na kojem je više riječi bilo o operacionalizaciji  međuinstitucionalne saradnje po pitanju pristupa ranjivim grupama stanovništva  na području općine Živinice.

Na dnevnom redu su se našla pitanja iz oblasti sprovođenja aneksa 7.dejtonskog sporazuma, o čemu su govorili predsatvnici Centra za socijalni rad, Biroa za zapošpljavanje TK, Policijske uprave Živinice, Službe za povratak i raseljena lica, te SGV-a i OSCE-a.

Tihomir Vasić, član UO SGV Živinice i Milivoje Milić, predsjednik SGV TK su govorili o postignutim rezultatima na području općine Živinice, kao i narednim zadacima koje treba učiniti na postizanju boljih rezultata na povratku svih na svoje!

“Dobro je što se današnji sastanak podudario sa Danom ljudskih prava u svijetu, pa ćemo tražiti da OSCE učini sve na istinskoj implementaciji ankesa 7.dejtonskog sporazuma. Da ne bude više deklarativno da hoćemo, a da u stvarnosti nemamo adekvatne rezultate”, rekao je Milivoj Milić.

Tihonmir Vasić je istakao potrebu veće sigurnosti povratničke populacije, njihovog zapošljavanja i stvaranja normalnih uslova za život, na čemu je do sada mnogo postignuto:

“Podjećam da je u proteklom periodu izgrađeno dva mosta, asfaltni put i vodovod u Krivači koji će uskoroi biti stavljen u funkciju, a svakako potrebno je još mnogo toga uraditi”.

Predatvnica OSCE-a iz sektora za ljudska prava Ivana Memić je istakla da je općina Živinice od početka bila veoma dobar saradnik i partner na rješavanju mnogih povrtničkih problema:

“Danas nam je želja da dobijemo informacije iz prve reuke o gorućim pitanjima povratničke populacije i raseljenih lica. BiH ima težak period, a posebno se to odnosi na ranjive grupe, kao što su povratnička populacija i raseljena lica”.

Ćazim Salkanović iz PU Živinice zadužen za rad sa zajednicom je istakao napore koji se čine na povećanju stepena sigurnosti svih građana:

“Organizovali smo više sastanaka u Krivači, Tupkovićima, Dunajevićima i drugim mjestima. Radili smo na pojačanoj bezbjednosti za sve povratničke populacije i ocjenjujemo da je bezbjednost na zadovoljavajućem nivou”.

O mogućnosti zapošljavanja govorila je predstavnica za odnose s javnošću Boiroa zapošljavanja TK Jasna Merdan, koja je objasnila na koje projekte zapošljavanja mogu računati povratnici.

Zaštita imovine kao prioritet

Na sastanku u Živinicama bilo je predstavnika povratničke populacije svih nacionalnosti, a neki od njih su govorili o potrebi većih ulaganja u infrasturkturu, ali i zaštitu imovine.

“Učestale su krađe u našim kućama i dvorištima, a takođe i šumama koje su u našem vlasništvu. Od moga oca pokradene je oko 500 kg suhog mesa. Siječe se moja šuma i vozi traktorima, a to niko ne želi spriječiti. Kod moje majke invalida tek što smo postavili pumpu za vodu ukradena je! Ukradena je i muzička linija vrijedna 800 KM, sada se nalazi u PU Živinice, ali mi je ne vraćaju, tako da s te strane je potrebno učiniti mnogo više na zaštiti naše imovine”, rekao je povrantik u Krivaču Ivan Blaškić.

Vojislav Kulašević takođe ima loše iskustvo kada je u pitanju zaštita imovine:

“Meni se desi da odem na sijelo i kada se vratim nema mi vrata na kući. Sve se krade i kako da se od tog zla zaštitimo? Pet puta su mi provaljivana vrata i prozori, tako da sada najlonkama nastojim zatvoriti okna, pošto nigdje ne radim i ovo što sam skućio teško se može očuvati, te bi nam pomoć PU Živinice dobro došla”.

Avdan Džekić iz općinske službe za povratak je više riječi posvetio potrebi zajedničkih napora na prevazilaženju teškog stanja.

“Intenzivno smo radili na izradi raznih projekata koji su prepoznati od međunarodne zajednice pa ni uspjesi nisu izostali. Na području općine imamo registrovano 689 osoba povratničke populacije i nastojali smo poboljšati uslove za život u naseljenim mjestima, kroz gradnju infrastrukture, na čemu treba još raditi”, rekao je Džekić.

Današnji sastanak je bio koristan, pa je zaključeno da se sa ovakvom praksom nastavi u cilju prevazilaženja problematike i stvaranja povoljnijih uslova za život!/Š.G./

Vaš komentar na članak: