S obzirom da je na redovnoj sjednici Općinskog vijeća Živinice, od 28.02.2017. godine odlučeno i jednoglasno izglasano da se iznađe NOVA lokacija za divlju deponiju na PROSTORU OPĆINE ŽIVINICE,a postojeća deponija da se sanira.

Općinski načelnik sa svojim saradnicima i vijećnicima već treći put obilazi i dolazi na lokaciju PK VIšća i ponovo želi da se deponuje otpad na našim prostorima i uprkos blokadi građana koji pored svojih privatnih obaveza sve ostavljaju i mukotrpno dežuraju na ovim hladnim danima, da bi se zaštitilo zdravlje građana i spriječilo dugogodišnje nelegalno odlaganje opada i ugrožavanje hiljade života sa prostora MZ Višća i šire.

Općinski načelnik i predsjedavajući OV sa vijećnicima time poništavaju odluku Općinskog vijeća svojim dolaskom na lokaciju 50 m od stare deponije i svojom upornošću da je ponovo aktiviraju na prostoru MZ VIšća Gornja, naljutio je građane i drugih podružnica gdje su trenutno NATJERALI GRAĐANE U BORBU ZA ŽIVOTOM.Natjerali su građane da prave punktove kao 92. godine, koji podsjećaju samo na rat.

Trenutno su blokirana sva tri prilaza MZ Višća Gornja za odlaganje otpada na naše prostore.Naš stav je jak i jedinstven i svakom Vašom željom da vidite našu MZ samo u deponiji postajati ćemo sve jači i jači.U potpunsti razumijemo poteškoće ovog problema i imali smo razumijevanja pa su se do sad politički ovakve stvari odgađale.

Došlo je vrijeme u ovom problemu odlučuje ljudski razum a ne politika,tako da imajte razumijevanja prema nama građanima koji nemamo normalne i osnovne uslove za životom.Građani cijele Općine stanite na našu stranu ljudski i razumite naš problem.Vama smrdi jedan kontejner pun, a mi ih imamo na hiljade pored naših kuća./Mjesna zajednica Višća Gornja/

Vaš komentar na članak: