Nakon snježnog zimskog perioda došli su ljepši dani, koji su izmamili posjednike parcela da pristupe pripremi zemljišta za proljetne sjetvene radove.Tokom čišćenja njiva ostaci raznog zapaljivog materijala se spaljuju, pa to može prouzrokovati šumske požare, ukoliko se sjetva obavlja u blizini šumskih predjela.

Iz vatrogasnih službi apeluju na građane da budu pažljivi, kako se ne bi događali nepotrebni požari, kakav je slučaj bio ranijih godina. Preporuka je da se bar 150 metara od šuma ne vrši paljenje korova i drugih zapaljivih materijala.

Odgovarajuće inspekcijeske službe će narednih dana vršiti kontrolu terena, kako bi se poduzele mjere protiv onih koji bi mogli prouzrokovati šumske požare./Š.G./

Vaš komentar na članak: