Organizacioni odbor za obiljeZavanje 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a”
Srebrenica i Pododbor Marša mira 2O17. objavili su poziv svim zainteresovanim autorima i
umjetnicima, koji u svom umjetničkom i autorskom opusu posjeduju video sadržaje, knjige, filmove ili
druge vrste umjetničko-dokumentarnih sadržaja, da se do 01.07.2017. godine prijave za učešće u
programskim sadržajima Marša mira na e-mailadresu: protokolmarsmiralOLT@gmail.com.

U prijavije potrebno dostaviti potpune podatke o autoru, kao i dio sadržaja za koji autor smatra da bi
bio prikladan za prikazivanje – izvođenje u programskim sadržajima Marša mira.

Pododbor za Marš mira će sve dostavljene prijedloge pregledati, a prijavljene autore kontaktirati u
najkraćem vremenskom roku./predsejdnik Ćamil Duraković/

Vaš komentar na članak: