Organizacioni odbor za obilježavanje 21.godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica i Pododbor Marša mira 2016.godine objavljuju poziv svim zainteresovanim autorima i umjetnicima koji posjeduju video sadržaje, filmove ili druge vrste umjetničko-dokumentarnih sadržaja vezanih za 11. juli – godišnjicu genocida nad Bošnjacima, da se do 1.jula prijave za učešće u programskim sadržajima ovogodišnjeg “Marša mira”, na slijedeći e-mail:protokolmarsmira2016@gmail.com.

U prijavi je potrebno dostaviti potpune podatke o autoru, kao i dio sadržaja za koji autor samtra da bi bio prikladan za prikazivanje-izvođenje u programskim sadržajima Marša mira. Pododbor Marša mira će u najkraćem roku pregledati dostavljene materijale, a prijavljene autore kontaktirati u što kraćem roku./Emir Hajdarbegović/

Vaš komentar na članak: