Privatna predškolska ustanova “Mery Isabel” organizovala je završnu manifestaciju rada i stvaralaštva tokom tekuće nastavne godine. Prisutni su imali priliku vidjeti dostignuća ove ustanove u radu sa najmlađima. Završna manifestacija je održana 17.juna u velikoj sali BKC Živinice.

Na Manifestaciju su bili pozvani svi domaćini koji su nama u protekloj pedagoskoj godini otvorili svoja vrata i ugostili nas, pa im se na tome javno zahvaljujemo, a to su: Veterinarska stanica Paprikić, Dom zdravlja – Stomatologija, BKC, TV Živinice, Gradska biblioteka, Vatrogasna jedinica i dr. Dok je trajala manifestacija momci iz PU Živinice postarali su se i za bezbjednost naše djece, tako dok je naših momaka iz policijske stanice grad može mirno da spava.

Osnivači predškolske ustanove mr.sci Sanela B& Mark Medley i direktorica prof. pedagog psihologije Enida Selić otvorile su Završnu manifestaciju II Generacije predškolaca koje je ustanova iznjedrila, a ne smijemo zaboraviti niti ostale članove tima: prof.pedagogije psihologije/ prof.predškolskog odgoja MERISU Ćelahmetović, diplomirana viša pedijatrijska sestra Merima Mumić, kuharica (diplom.šef kulinarstva) Ibrima Hasanović – Biba …

NaŠa ustanova Će i dalje nastaviti da radi u interesu naŠe djece i dalje Ćemo se drŽati Old school Stare Škole u kombinaciji sa novim druŠtvenim normama modernog svijeta, ali ni u kom slučaju da zanemarimo prvenstveno: ljubav, poštovanje i uvažavanje jedni drugih i najvažnije da nikoga ne osuđujemo dok ga dobro ne upoznamo!

Nas je glavni cilj i na tome ćemo nastojati da radimo i u buduće: Navijat cemo za sretno i bezbrizno djetinjstvo !

Nagradili smo i djedove, nene, tetke i sve one koji su usko sa nama surađivali tokom boravka djece u ustanovi …Osnovne škole u koje budu išla naša djeca mogu biti unaprijed ponosne što će dobiti najbolje učenike u školi …i na kraju jako je lijepo znati da poslije napornog, ali uspješnog dana možete sa svojim osobljem da dočekate iftar u jako lijepom ambijentu President hotela – Maline, onda je to šlag na tortu./Press PPU”Mery Isabel”

Vaš komentar na članak: