Pravni fakultet Tuzla učestvovao je na takmičenju svih pravnih fakulteta iz BiH u Strazburu, u oblasti ljudskih prava i primjene Evropske konvencije o zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda. Inače projekat je organizovan od strane Vijeća Evrope pod nazivom “Dodatna izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima u BiH”.

Organizovano je Moot court takmičenje za studente Pravnih fakulteta BiH od 02. – 06. marta 2015. godine u Strasbourgu, gdje je Pravni fakultet Tuzla osvojio 1. mjesto.

Studente je predvodila dr. sc. Mirela Čokić – Džinić docent, a uspješne aplikacije i saslušanja podnesaka prema Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda su izložile sljedeće studentice Pravnog fakulteta Tuzla: Azra Jahić, Maida Đonlić, Vildana Šljivić, Dženet Džebo i Anja Bošnjaković pred izvrsnim poznavaocima i praktičarima Vijeća Evrope u Strasborgu.

Ovo je vrlo značajan uspjeh studenata Pravnog fakulteta Tuzla i nastavnog osoblja na međunarodnom nivou.

Na slici: Pobjednčka ekipa Pravnog fakulteta Tuzla u Strazburu

Vaš komentar na članak: