Prezentacija PREC-a u MZ Dubrave Gornje

Prezentacija Edukativnog centra PREC Živinice sutra, 12.03.2019.godine, održat će se u prostorijama Mjesne zajednice Dubrave Gornje od 10:00 sati.

Na sastanku sa građanima/kama ove mjesne zajednice i drugim zainteresovanih govorit će se o PREC-u, o agroturizmu, poljoprivredi, edukacijama koje PREC pruža sa fokusom na obuku šivenja i krojenja i mogućnosti realizacije prvog stepena Obuke šivenja i krojenja PREC u MZ Dubrave Gornje.

Domaćini ovog susreta/sastanka su predstavnice Udruženje žena Ruže i MZ Dubrave Gornje . Za više informacija možete kontaktirati br.: 062-894-781 ili putem e-maila: prec.zivinice@gmail.com./Tim za medije/