Sarajevo, 21. april/ travanj – S namjerom da obilježavajući Dan planete Zemlje, 22. april/ travanj ukažu na to kako poboljšati kvalitet životne sredine stručnjaci iz kompanije Schneider Electric, globalnog stručnjaka za upravljanje energijom i automatizaciju, daju osnovne informacije i nekoliko korisnih savjeta za sve one koji promišljaju o isplativosti investicije pribavljanja energetskog certifikata.

Energetsko certificiranje zgrada je krovna direktiva EU o energetskim svojstvima zgrada i tako je obaveza svih zemalja članica EU. Energetski razred je definisan kao indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade. Naime, stambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Budući da energetski certifikat pak ne „traje vječno“, već 10 godina od izdavanja, mnogi su u nedoumici isplati li se i koliko ulagati u povećanje energetskog razreda ili platiti više za stan s višim energetskim razredom.

Također, energetski razred A podrazumijeva ne samo manju potrošnju, već i samostalnu proizvodnju energije za potrebe stanovanja, što je ipak posebna tema.

Zakonom o prostornom uređenju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH je propisana obaveza energetskog certificiranja svih novih objekata, prije dobivanja upotrebne dozvole, kao i postojećih koji se izdaju ili podliježu značajnoj obnovi. Zakon o energetskoj efikasnosti FBiH usvojen u februaru ove godine kojim se provode tri direktive EU. Jedna od direktiva EU vezana je za energijske karakteristike zgrada, pa će se prilikom izgradnje zgrada, njihove prodaje ili iznajmljivanja, kako je propisano u zakonu, morati osigurati dostupnost certifikata o energijskim svojstvima zgrade koji će vlasnik zgrade dati na uvid potencijalnim kupcima ili unajmljivačima.Certifikacija zgrada također treba uključiti savjete o tome kako poboljšati energijska svojstva zgrade.

Također, od 2009. godine počeo je proces uređenja sekundarne legislative u ovoj oblasti, pa se tako između ostalog u Pravilniku o energetskom certificiranju objekata, za svaku novu zgradu mora provesti energetski pregled i posjedovati energetski certifikat. Od 1. januara 2016. svaka nova zgrada u Republici Srpskoj mora imati energetski certifikat, što je u skladu sa međunarodnim obavezama BiH.

Stručnjaci savjetuju i da bez obzira koju odluku odabrali, svakako obratite pažnju i na električne instalacije renoviranog stana ili kuće. Svoje investicije treba zaštititi i očuvati korištenjem sigurne električne mreže. Stoga treba obratiti pažnju na odabir utičnica, prekidača, automatskih osigurača, kao i razvodnih kutija u kućnim instalacijama, koje će spriječiti kratke spojeve i potencijalna ispadanja iz strujnog kruga uslijed preopterećenja mreže. Energetska efikasnost prije svega podrazumijeva energetsku sigurnost kao jedan od preduslova pametnog ulaganja./Emina Hadžija/

Vaš komentar na članak: