pres

Danas je održana press konferencija klubova vijećnika u OV Živinice, SDP, SUND, SBiH i BPS, pod nazivom Samovolja i zloupotreba položaja rukovodstva Općinskog vijeća Živinice, a u povodu usvajanja Budžeta općine Živinice za tekuću godinu. Press je otvorio Mujo Beširović i najavio uvodničare na navedenu temu Nusreta Mamića, predsjednika Kluba vijećnika SDP, Eseda Zenunovića, predsjednika Kluba vijećnika SBiH i Mirzu Sakića, predsjednika Kluba vijećnika BPS Sefer Halilović.

Uvodničari su obrazložili nastalo stanje u vezi paralenog usvajanja Budžeta općine Živinice na posljednjoj sjednici, nakon čega su izdali zvanično saopštenje za medije slijedeće sadržine:

U ponedjeljak, 21.aprila održan je nastavak 14.redovne sjednice OV Živinice, na kojoj su razmatrani Prijedlog Budžeta općine Živinice za 2014.godinu, kao i Odluka o izvršenju Budžeta. Još je bilo predviđeno da na istoj sjednici donesu značajne odluke za rješavanje problema pijačnih radnika, kao i statusa JP Komunalno Živinice. Nakon usvajanja Nacrta Budžeta za 2014.godinu, provedene javne rasprave, ni u trećem pokušaju koji je bio van budžetskog kalendara, nije bilo političke volje i sluha da se usvoji najznačajniji dokument za građane općine Živinice, a to je Budžet za 2014.godinu.

Na prvom nastavku 14.redovne sjednice OV provedena je rasprava i Općinsko vijeće se izjasnilo po amandmanima svih vijećnika u OV Živinice, koje predlagač nije prihvatio.

Amandmani aktuelne većine u OV Živinice, koji su bili sasvim novi prijedlog Budžeta za 2014.godinu, nisu dobili potrebnu većinu samim tim nisu mogli postati sastavni dio prijedloga Budžeta.

Predsjedavajuća OV Samra Omić je i u drugom nastavku 14.redovne sjednice, kršeći Poslovnik o radu OV i Statut općine Živinice, zloupotrijebivši položaj predsjedavajuće, iste amandmane pokušala ponovo da stavi na glasanje. Ovdje moramo napomenuti da amandmani o kojima govorimo nisu u interesu građana općine Živinice, već su u interesu uže grupe vijećnika i otuđenih centara moći općine Živinice i van nje.

Drastičan primjer za ovu tvrdnjuje je prijedlog Budžeta od strane interesne skupine u aktuelnoj većini, da se za privatni malonogometni klub “Vega-Mix” Priluk, izdvoje sredstva u visini od 7 hiljada KM.

Načelnikovo proglašenje Budžeta-legalno

Procjenivši da bi prihvatanje ovih amandmana nanijelo nesagledive štetne posljedice po Budžet općine Živinice, načelnik općine je u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statuom općine i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Živinice, proglasio Budžet općine Živinice za 2014.godinu. Postupci koje aktuelna većina u OV radi je školski primjer bahatosti, nelegalnosti, nezakonitosti i prisvajanja nadležnosti načelnika i pravljenje paralelnih struktura vlasti, a sve na uštrb građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem.

Nikada i nigdje se nije dogodilo da OV preuzima nadležnosti opštinskog načelnika, kao nosioca izvršne vlasti i uzima sebi za pravo da predlaže Budžet.

Načelnik općine Živinice mr.Hasan Muratović i predsjednici klubova vijećnika SDP,SBB,SUND, SBiH i BPS su uporno upozoravali predsjedavajuću OV i prisutne vijećnike iz aktuelne većine da čine protu pravno nasilje i da usvajanjem amandmana i Budžeta općine Živinice, poslije proglašenja istog od strane Zakonom ovlaštenog predlagača, da su nelegalne i nezakonite, te da će prouzročiti dugoročne probleme  u zakonitom funkcionisanju kompletne općine Živinice.

U vezi sa tim Klubovi vijećnika u OV Živinice SDP, SBB, SUND, SBiH i BPS, kao i načelnik općine Živinice, će predložiti sve potrebne mjere da se zbog samovolje i zloupotrebe položaja rukovodstva OV Živinice, a posebno predsjedavajuće OV Samre Omić podnesu odgovarajuće prijave nadležnim državnim organima”, rečeno je na današnjoj press konferenciji.

Na presu je takođe rečeno da je danas  u Službenom glasniku općine Živinice objavljen Budžet općine Živinice za 2014.godinu, čime su stvoreni uslovi za nesmetano funkcionisanje Općine!

Vaš komentar na članak: