-Bosna i Hercegovina ostaje uskraćena za 50 miliona eura za zaštitu okoliša na godišnjem nivou iz EU fondova zbog nemara donosioca odluka

„Arhus centar u BiH”, zajedno sa organizacijama civilnog društva za uspostavljanje BiH sektorskog mehanizma u oblastima okoliš, transport i energija u procesima EU integracije (SECO ETE):
Centar za održivi razvoj Brčko distrikt BiH,
Centar za menadžment, razvoj i planiranje MDPi Doboj,
Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo,
Društvo za istraživanje i razvoj Tuzla,
Eko Element Bugojno
Eko Most Mostar i
LIR Evolucija Banja Luka

pokreće inicijativu za usvajanje

Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša/ životne sredine i Akcionih planova za provođenje strategije u entitetima i Brčko distriktu BiH.
Usvajanjem ovih strateških dokumenata, BiH bi ispunila jedan od bitnih zahtjeva Evropske komisije za nastavak procesa integracije BiH u EU i korištenje sredstava IPA II Programa za sektor okoliša/ životne sredine u periodu poslije 2017. godine

Članice SECO ETE iz Banja Luke, Brčkog, Bugojna, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle
14.06.2016., od 11:00h – 13:00h organizuju uličnu kampanju na kojoj će se tražiti podrška građana za usvajanje navedenih dokumenata, koji već drugu godinu stoje u ladicama donosioca odluka.

Kampanja će biti organizirana na sljedećim lokacijama:

U Banja Luci će aktivisti i volonteri Udruženja LIR Evolucija u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Trg Krajine.

U Brčkom će aktivisti i volonteri Centra za održivi razvoj u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Trg mladih.

U Bugojnu će aktivisti i volonteri Eko Elementa u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Gradski trg Bugojno.

U Doboju će aktivisti i volonteri Centra za menadžment, razvoj i planiranje MDPi u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Gradski park.

U Mostaru će aktivisti i volonteri Eko Mosta u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Španjolski trg u centru grada.

U Sarajevu će aktivisti i volonteri “Aarhus centra u BiH” i Centra za okolišno održivi razvoj u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji ispred BBI Centra.

U Tuzli će aktivisti i volonteri Društva za istraživanje i razvoj u navedenom vremenu tražiti podršku građana na šetalištu Korzo.

Pozivamo predstavnike medija da informiraju građane o ovoj inicijativi i da medijski proprate navedene ulične kampanje kroz svoje redovne aktivnosti.

Cilj ove inicijative jeste što brže vraćanje sektora okoliša/životne sredine u program korištenja pretpristupne pomoći EU – IPA II za BiH, a samim tim i ponovno korištenje izvora finansiranja ovog sektora, odnosno ubrzavanje rješavanja nagomilanih problema u sektoru.

Ulična kampanja se organizira u okviru projekta „Podrška SECO grupe za okoliš, energiju i transport u BiH u lobiranju za donošenje strateških okolišnih dokumenata u BiH“, kojeg finansira Evropska unija.
PRIDRUZITE NAM SE!/Aarhus centar u BiH/

Vaš komentar na članak: