Prijed desetak dana započeta adaptacija učionice u Prvoj osnovnoj školi danas je svečano predata na upotrebu.Na inicijativu roditelja učenika I –d razreda profesorice Mirzete Abadžić i II-d rareda profesorice Munevere Đug, pristupilo se prikupljanju sredstava za adaptaciju dotrajalog parketa i potpunom uređenju učionice.

Okupljenim roditeljima i učenicima tim povodom obratio se direktor škole Mirsad Džuzdanović, koji je istakao nesebičnu pomoć učesnika u ovom značajnom poduhvatu:

“U ovako teškoj finansijskoj situaciji roditelji su na čelu sa učiteljicama pokrenuli inicijativu i svojim ličnjim donacijama u novcu i radnoj snazi izvršili rekonstrukciju kabineta u kojem nastavu pohađaju njihova djeca. Umjesto dotrajalog parketa postavljene su keramičke pločice, okrečen je kabinet, postavljene su nove zavjese, napravljena je i nova vitrina za učeničke dosje i drugi potreban didaktiči materijal. Koristim priliku da se u ime učenika, uposlenika, Vijeća roditelja, menadžmenta škole i Školskog odbroa zahvalim roditeljima na ovom lijepom činu, kojim su učinili ugodnijim boravak učenika u kabinetu i samim tim dali svoj doprinos kvalitetnojoj realizaciji odgojno-obrazovnih ciljeva i zdataka tokom nastavnog procesa”.

Predsjednica Vijeća roditelja Suada Kuljaninović je takođe uputila zahvalnost roditeljima za obavljeni posao:

“Roditelji pomenutih razreda su pokazali veliku humanost, jer ovo nije samo za njihovu djecu, već za sve učenike koji će u ovoj učionici pohađati nastavu. Za koju godinu sadašnji učenici će u više razrede,ae na njihova mejsta će doći mlađi učenici u ovu obnovljenu učionicu. Poznato je da ministarstvo obrazovanja nema toliko novca da obnavlja škole, pa je utoliko ovaj čin naših roditelja da stvaraju povoljnije uslove za obrazovanje tim veći”.

Profesorice razredne nastave Munevera Đug i Mirzeta Abadžić nisu štedile riječi hvale za roditelje koji su izdvojili potrebne novce i ličnim radom uredili učionicu koja blista kao da je nova, što je učenicima i njihovim profesoricama motiv više da sa puno više volje i htijenja pristupe svojim školskim obavezama.

Učenici su na svoj način, prigodnom pjesmom, uputili zahvalnicu roditeljima, uz obećanje da će ubuduće biti više petica u dnevnicima./Š.G./

Vaš komentar na članak: