Nakon višemjesečnih aktivnosti i saradnje sa Međunarodnim udruženjem „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS), danas je u Prvoj osnovnoj školi otvorena izložba učeničkih radova, na kojoj je izvršena prezentacija projekta na temu Primarno selektiranje otpada u školi.

Profesor Nedim Strašević je, zajedno sa kolegicom Mirzetom Abadžić, uključen u aktivnosti o navedenoj tematici, o čemu nam je rekao:

“U ovaj projekat su uključeni učenici od prvog do devetog razreda, jer nam je cilj podizanje eko svijesti na viši nivo. Nakon početnog anketiranja i posjete općinskoj službi za zaštitu okoliša, koju predvodi Asmir Nišić, dobili smo odgovore na pitanja reciklaže otpada na području naše općine.Uslijedio je niz edukativnih radionica sa učenicima i roditeljima, pa je rezultate svega današnja prezentacija radova, koja je veoma uspjela”.

Direktor škole Omer Ramić ističe da se na postignutom neće stati i da će do kraja školske godine obezbijediti velike kante za papir i plastiku, čime će se postići rezultati na primarnom selektiranju otpada od učionice do kontajnera.

Posjetioci na prezentaciji mogli su vidjeti lijepo urađene panoe, eko korpe, afiše i druge predmete. Povodom današnje prezentacije održana je svečanost, pa su se gostima predstavili učenici kulturno zabavnim programom sa glavnom eko porukom, uz učešće recitatora, vidjeli smo igrokaze i moderne plesove, a na kraju su zaslužnim za uspješnu saradnju dodjeljene zahvalnice.

Zahvalnost za uspješnu saradnju stigla je i na adresu MIOS Tuzla, a predstavnica ovog međunarodnog udruženja Azra Musić je obećala dalju podršku u radu na sličnim projektima./Š.G./

Vaš komentar na članak: