Prva presuda protiv Monsanta zbog herbicida koji sadrže glifosat

Centar za životnu sredinu sproveo je i anketu koja je imala za cilj ispitivanje stavova o glifosatu, njegovoj opasnosti te podržavanju produženja dozvole za upotrebu glifosata. Stav javnosti je bio izuzetno negativan prema ovoj supstanci i 97,2% anketiranih građana se protivi korištenju ovog herbicida.

“Glifosat je izuzetno opasan i zbog toga pozivamo na odgovornost sve multikompanije i proizvođače koji koriste herbicide za tretiranje svojih proizvoda. Naša hrana i voda trebaju osiguravati, ne ugrožavati zdravlje”, istakla je Ivana Kulić iz Centra za životnu sreidnu.

U kombinaciji sa ostalim sastojcima herbicida, glifosat postaje toksičniji za 150 puta. S obzirom na činjenicu da se detektuje u prehrambenim proizvodima, vodi i ljudskom organizmu potrebno je zapitati se koja je potencijalna opasnost izloženosti ljudskog organizma ovoj supstanci tokom dužeg vremenskog perioda.

Tokom pomenutog suđenja u Kaliforniji, utvrđeno je da je Monsanto bio upoznat sa činjenicom da su Roundup i RangerPro herbicidi opasni, te da o tome nisu htjeli upozoriti potrošače. Džonsonovi advokati istakli su kako je redovno koristio Monsantov RangerPro dok je radio u školi i sud je ustanovio da je kompanija ignorisala sve pritužbe koje su dolazile od strane stručne i šire javnosti. Monsantovi herbicidi su definitivno doprinijeli terminalnoj bolesti gospodina Johnsona.

“Nužna je zabrana svih usjeva koji su genetski modifikovani da budu otporni na glifosat herbicide. Proizvođači moraju testirati svoje proizvode na njegovo prisustvo, a rezultate objektivno predstaviti javnosti”, dodaje Ivana Kulić.

Broj kontroverzi oko Monsantovih proizvoda raste, te se svakako u budućnosti može očekivati još tužbi nalik ovom slučaju./Centar za životnu sredinu/