Na nivou  MUP-a Tuzlanskog kantona u toku je akcija pod nazivom “Put u sigurnu budućnost”. U svim policijskim stanicma TK, pa tako i Živinicama provodi se anketa lica svrstanih u osam slijedećih kategorija: anketiranje građana, privrednih subjekata, zapsolenika i direktora osnovnih i srednjih škola, anketiranje povjerenika i predsjednika mjesnih zajednica, načelnika općine i vijećnika, nevladinih organizacija i anketiranje povratničke populacije i vjerskih službenika.

O ovoj akciji na području općine Živinice više saznajemo do Ćazima Salkanovića, iz odjela sa saradnju sa zajednicom PU Živinice:

“Akcija anketiranja na temu “Put u sigurnu budućnost na području naše općine počela je početkom marta i završićemo je do kraja ovog mjeseca. Anketom tražimo od građana da iznesu svoje mišljenje, sugestije, prijedloge i probleme radi efiksanijeg rješavanja zadataka iz domena rada policije. Oko 50 odsto građana već je anketirano i prema do sada urađenom vidimo da građani objektivno iznose svoja mišljenja i to će sigurno doprinjeti efikasnijem radu policije, na zadovoljstvo svih nas, te očekujemo još bolju saradnju policije sa zajednicom”, rekao nam je Salkanović./Š.G./

Na slici: Ćazim Salkanović

Vaš komentar na članak: