PU Živinice: Rad policije u zajednici

Dana, 06.02.2018.godine u JU “Gimnazija Živinice”, obilježena je manifestacija “Dani sigurnog interneta” od strane profesora informatike u navedenoj ustanovi, u kojoj je učešće uzeo i policijski službenik PS Živinice u okviru implementacije projekta Rad policije u zajednici, s ciljem potpunijeg upoznavanja učenika sa štetnim posljedicama i prevencije negativnih pojava usljed zloupotrebe interneta kao sredstva komunikacije.

Cilj ove edukacije učenika bio je prevencija budućih događaja uznemiravanja građana, u smislu da korisnici interneta razviju svijest o vlastitoj odgovornosti i važnosti zaštite svojih podataka, kao i odgovornosti za svoje ponašanje i postupanje sa podacima i informacijama koje su im dostupne, te da zloupotreba tih podataka i informacija na bilo čiju štetu, može imati neki oblik odgovornosti pred Zakonom njihovih počinilaca i shodno tome biti sankcionisana./MUP TK/