Nedavno je počelo asfaltiranje puta Gojčin-Repuh, koji će spojiti kvalitetnom komunikacijom ovaj dio općina Kalesija i Živinice. Građani su zadovoljni što će dobiti kvalitetan put, a da je tako svjedoči i slijedeći primjer:

Jučer je tim povodom upriličen ručak za radnike firme koja izvodi radove na asfaltiranju dionice puta Hajr voda Gojčin (Kalesija) – Vokići Repuh (Živinice). Zahvaljujući Mehi Vokiću i Kemailu Makaliću radnici su na meniju imali ražanj. To je ujedno bio i način da im se zahvali i oduži.

Što se tiče realizacije projekta, tampon je nasut čeka se polaganje asfalta širine 4 m. Međutim, jučer je pala velika količina kiše, što je otežalo nastavak radova. Asfaltiranje puta je predviđeno za danas i sutra, ukoliko vremenski uslovi dozvole ili najkasnije do utorka./I.Korajac/

Vaš komentar na članak: