Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ obilježio je 80 godina rada. Na Svečanoj sjednici prezentiran je plan rada ostavren u ovoj godini. Kako je rečeno, ovaj rudnik nakon dvije godine negativnog poslovanja ostavario je dobitak od oko 250 hiljada KM.

U Rudniku mrkog uglja „Đurđevik“ zaposleno je 886 radnika. Iz Sindikata kažu da je ove godine u penziju ispraćeno 19 uposlenika. Prosječna plata je oko 960 KM. Rudnik obaveze prema radnicima isplaćuje na vrijeme. Rudnik „Đurđevik“ je proteklih godina bio opterećen tužbama radnika zbog neispunjavanja odredbi iz Kolektivnog ugovora. Potraživanja radnika su isplaćena, a popravlja se i odnos menadžmenta i Sindikata.

Na Svečanoj sjednici organiziranoj u pobodu Dana rudara, direktor rudnika „Đurđevik“ Samir Hadžić je rekao kako je ove godine rudnik poslovao sa dobitkom od oko 250 hiljada KM. Ranijih godina bilježili su višemilionsko negativno poslovanje. Rudnik je ostvario plan proizvodnje uglja za oko 94 posto.

Iz „Elektroprivrede“ BiH najavaljuju nove investicije u ovom rudniku. U trogodišnjem planu rada Elektroprivrede BiH, planirano je da se u rudnik „Đurđevik“ investira oko 39 miliona KM, što će u značajnoj mjeri poboljšati sigurnost u rudniku.

U narednim godinama u rudniku će biti i novih zapošljavanja, poručuju iz Rudnika „Đurđevik“. Ovaj rudnik u Koncernu EP BIH djeluje od 2009. godine. Od tada je u ,modernizaciju uloženo oko 14,5 miliona KM. U prošloj godini rudnik je poslovao sa gubitkom od oko 7 miliona KM./Emina Ibrić/

Vaš komentar na članak: