Demobilisani borci Mjesne zajednice Gornja Višća danas su protestovali pred kapijom Rudnika mrkog uglja Đurđevik, a povod je bio prijem novih radnika u ovaj ugljenokop. Naime, demobilisani borci su imali primjedbe na pravednost izbora zaposlenika, jer su još prije osam mjeseci u razgovorima sa upravom RMU Đurđevik i predstavnicima lokalne vlasti dogovirili da se prilikom zapošljavanja da šansa nezaposlenim okolnih mjesta koja gravitiraju ugljenokopu, a o tome više rekao je predsatvnik demobilisanih boraca MZ G.Višća Avdija Pepić:

“Pozivam građane da nam daju podršku, jer je dosta više korupcije! Tražimo da uprava RMU Đurđevik ispoštuje dogovor koji smo imali prije osam mjeseci i da pri zaposlenju uvrste i demobilisane borce sela koja gravitiraju ugljenokopu, jer nam je RMU Đurđevik za proteklih decenija devastirao zemljište i nanio velike štete, te značajno otežao život mještana okolnih sela. Sve je bilo obećano i da će voditi računa pri zaposlenju, jer je poznato da su demobilisani borci na prosjačkom štapu. I ovoga puta posao su dobili oni koji su parama kupili radna mjesta! Zato tražimo poništenje konkursa i da se već jednom odupremo korupciji”, rekao je Pepić.

Komisija za provođenje konkursa smatra da je posao uradila korektno, a o tome Fikret Butković, predstavnik pomenute komisije na proteste i zahtjeve demobilisanih boraca odgovara:

“Komisija je imala veom težak i složen zadatakk, jer se za zaposlenje prijavilo oko 400 kandidata, a biralo se svega 19. Mjerili smo na grame i u potpunosti ispoštovali zakonske propise. Posao smo odlično obavili i procedura oko zaposlenja nije nikada poštenije ispoštovana. Današni protest demobilisanih boraca sigurno ima političku pozadinu i žao mi je što nismo umjesto 19 primili 119 radnika, pa i više”, zaključio je Butković.

Demobilisani borci su izjavili da neće odustati od protesta sve dok se ne ispoštuje dogovor od prije osam mjeseci. Ističu da oni ne traže posao u kancelariji, već u jamskoj eksploataciji, gdje su najteži uslovi, samo da obezbjede koliko toliko egzistenciju, bar jednom broju nezadovoljnih u G.Višći.

Vaš komentar na članak: