Sedmica zaštite zdravlja Roma/kinja na TK od 6.do 10.novembra

Prema podacima iz „Evidencije romskih potreba“ ( u daljem tekstu ERP), te informacija koje su u procesu istraživanja prikupljenje od samih romskih udruženja, ali i institucija nadležnih za implementaciju Akcionog plana za Rome u oblasti stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite, prvenstveno Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, može se zaključiti slijedeće:

– Roma/kinja u Bosni i Hercegovini, prema realnim pokazateljima, ima oko 35.000,
– Evidencijom ERP obuhvaćeno je 47,9 odsto,
– Oko 30 odsto pripadnika/ca romske nacionalne manjine obuhvaćene ERP-om nema zdravstveno osiguranje i
– Prema ERP 37,7 odsto su djeca do 15 godina, što ukazuje pomanjakanje znanja roditelja o načinu ostvarivanja zdravstve zaštite.

Kako bi doprinjeli što kvalitetnijem očuvanju zdravlja Roma/kinja na Tuzlanskog kantonu, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Tuzlanskog kantona, organizuje akciju “Sedmica zaštite zdravlja za Rome/kinje na TK” u trajanju od 06. do 10.11.2017. godine. Tokom trajanja ove akcije svi Romi/kinje sa područja Tuzlanskog kantona mogu obaviti besplatne ljekarske preglede u primarnoj zdravstvenoj zaštiti bez obzira da li su zdravstvenog osigurani ili ne.

U navedenoj akciji će učestvovati 8 domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona, i to: DZ Lukavac, DZ Gradačac, DZ Doboj istok, DZ Kalesija, DZ Banovići, DZ Srebrenik, DZ Gračanica i DZ Živinice.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju putem telefona: 035 298 001 ili putem e-mail: info@bolja-buducnost.org

/Indira Bajramović-predsjednica Udruženja “Bolja budućnost/