Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

U utorak, 19.juna, u velikoj sali Društvenog doma Šerići, održano je predavanju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Prezentaciji je prisustvovalo trideset učesnika.

Ova prezentacija je jedna od aktivnosti u okviru većeg projekta koji je podržan od UNDP-a ( Razvojnog programa ujedninjenih nacija). Naime, kroz projekat koji nosi naziv “Poboljšanje energetske efikasnosti ulične rasvjete užeg gradskog jezgra”, izvršena je rekonstrukcija ulične rasvjete i ugradnja savremene LED rasvjete u gradu Živinice.Tako su Živinice postale jedan od prvih gradova u našoj državi u kojem su instalirane izuzetno štedljive LED svjetiljke. Općina Živinice je nosilac ovog projekta, a NVO “Jezero” Šerići je partner u ovom projektu.

Osim toga ova aktivnost je predviđena “Planom poboljšanja energijske efikasnosti općine Živinice” koji je u januaru ove godine usvojen od strane općinskog vijeća Živinice.

Osnovni cilj ovih aktivnsti je bolje informisanje stanovništva o energetskoj efikasnosti i neophodnosti racionalnog korištenja energije.

Učesnici na ovom skupu su kroz jednočasovno predavanje dobili korisne informacije o toma kako u svom domaćinstvu mogu uštedjeti energiju (novac) i kako dio svojih energetskih potreba mogu dobiti iz obnovljivih izvora. Osim toga svim učesnicima su podijeljene LED sijalice. Na ovaj način simbolično i praktično započeli su ostvarivanje ušteda energije u svojim domaćinstvima.

Predavanje je održao Seudin Bosankić, dipl.ing. elektrotehnike. Na ovom skupu prezentiran je i prototip mini solarne sušar, kao dobar primjer mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije za sušenje čajeva, gljiva, voća, povrća..

ŠIRI KONTEKST
Europska unija (EU) provodi globalnu borbu protiv klimatskih promjena koja predstavlja jedan od njenih najznačajnijih prioriteta. EU se obvezala da do 2020. godine reducira sveukupnu emisiju CO2 za najmanje 20% u odnosu na nivoe emisije iz 1990. godine.

Kao lokalna zajednica koja teži evropskim vrijednostima Općina Živinice će dati svoj doprinos u ostvarivanju ovih ciljeva. U tom cilju izrađen je document “Program poboljšanja energijske efikasnost općine Živinice”, koji je objavljen 05.02.2018.godine u Službenom glasniku općine Živinice broj 02/18..

U pomenutom Programu, jedna od planiranih mjera je i obrazovanje i promocija energijske efikasnosti za građane, Ova mjera obuhvata cijeli niz edukativnih aktivnosti koje se redovno provode:
• Kontinuirano informisanje potrošača o načinu energetskih ušteda i aktualnim energetskim temama;
• Provedba tematskih promotivno-informativnih kampanja za podizanje svijesti građana o energetskoj efikasnosti u zgradama;
• Organizacija skupova za promociju pravilne upotrebe energije i smanjenje emisije CO2
• Obrazovne kampanje u projektovanju , izgradnji i korištenju zgrada na održivi način za ciljne grupe građana;
• Izrada i distribucija obrazovnih i promotivnih materijala o energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije;
• Uspostavljanje info-kutka energetske efikasnosti, info i dr

Lokalne vlasti mogu pomoći u informisanju i motivisanju svojih građana, kako bi efikasnije koristilii energiju, te provoditi aktivnosti na podizanju svijesti o značaju uključenja cjelokupne zajednice u podržavanju politika energetske efikasnosti. Također mogu raditi na promociji lokalne proizvodnje energije i ohrabrivanju građana davanjem finansijske podrške za implementaciju njihovih projekata i incijativa za obnovljive izvore energije.

Ovim projektom nevladina organizacija Ekološko udruženje “JEZERO”, daje svoj doprinos u realizaciji pomenute mjera iz “Programa poboljšanje energijske efikasnosti općine Živinice”.

Edukacijom i promjenom ponašanja stanovnika općine Živinice, na određeni način utiče se na smanje potrošnja energije, a samim time i emisija CO2./mr.Amir Tursunović/