Šerići: Zabrinutost zbog velikog požara

Gust crni dim, štetan po zdravlje, danas se širio Šerićima, predpostavljalo  se u prvi mah da su kao posljedica paljenja automobilske gume, lociranih uz nekadašnju obalu jezera Modrac koja se odavno povukla.Prema tvrdnjama očevidaca zapaljeni su vrbaci, razno smeće, a da do guma još nije stigao plamen, bar ne u vrijeme postavljanja ovog priloga.

Udisanje dima od paljenja  raznog materijala štetno je po zdravlje,dolazi do nastanka toksičnih jedinjenja. Oslobađaju se bojni otrovi dioksin i furan, koji izazivaju kancer pluća i astmu.

Na snimcima Enesa Jaranovića  vidi se dim pored jezera,a to je snimljeno oko 15 sati. Slično je bilo i prije nekoliko dana.Kako saznajemo na toj lokaciji je gorilo rastinje, a u blizini su  odložene  guma od raznih vozila, koje su prijetnja da se zapale.

Doktor prirodnih nauka Jasmina Kamberović kaže da požar može nanijete velike štete “Šerićkoj močvari”, koja je poznata kao  značajno  stanište posebno  ptica močvarica  u slivu Spreče u jezero Modrac:

“Zahvaćene su površine pod vrbacima koje se brzo mogu proširiti i do barskih područja. Upravo gledamo šta se događa!? Područje koje gori pri ušću Spreče u Modrac je također prepoznato kao potencijalno NATURA 2000 stanište ( područje sa potencijalom zaštite na evropskom nivou) i sada je pod vatrom”, ističe dr.Jasmina Kamberović.

Najveći problem je što se požari svake jeseni i proljeća namjerno izazivaju da bi se zapalila trska i šaš oko jezera. Time se želi spriječilo preveliko obrastanje vode.

“Ove mjere su apsolutno pogrešne, opasne i osim što predstavljaju opasnost po ljude i naselja, čine ogromnu štetu po biodiverzitet.Uklanjanje barske vegetacije koja u zadnje vrijeme ubrzano obrasta obale zbog povećanog sadržaja fosfata u vodi, mora biti planirano studijom i mora se uklanjati mehanički pod studiozno urađenom planu, a nikako izazivanjem požara”, objašnjava nam dr.Jasmina Kamberović.

Odmah po saznanju da je požar zahvatio ovo područje stigli su vatrogasci PVJ Živinice.Međutim, zbog požara na kući i pomoćnim objektima u Gornjim Živinicama, morali su napustiti teren u Šerićima.Po završetku uspješne intervencije u G.Živinicama  vatrogasci su trenutno ponovo na lokalitetu Šerića./Š.G./