Danas je u Tuzli održana Izvještajno-izborna Skupština Udruženja građana Srpsko građansko vijeće -Pokret za ravnopravnost TK.Nakon izbora radnog Predsjedništva obavljene su i ostale aktivnosti za održavanje Skupštine, kojoj je bilo prisurntno preko 60 delegata iz opštinskih udruženja TK. Prije prelaska na dnevni red dodjeljena su priznanja istaknutim pojedincima, koji su dali doprinos radu SGV TK i SGV Živinice, a to su:

Zoran Jovanović,  Hasan Muratović, Nedina Miceva, Osmo Forčaković, SGV Živinice, Mumin Korajac, Sulejman Mandalović, Milivoje Milić i Hasan Jahić.

Izvještaj o radu za protekle 4 godine podnio je doskorašnii predsjednik SGV TK Zoran Jovanović, koji je između ostalog rekao:

“Naš cilj je bio u početnom periodu djelovanja očuvanje Bosne i Hercegovine kao multietničke zajednice, gdje će svi građani biti ravnopravni. Naše udruženje nije samo za građane srpske nacionalnosti, već svih građana koji zatraže pomoć. Nastojali smo najviše pomoći našim građanima povratnicima na svoja vijekovna ognjišta. Mnogim je bilo teško snaći se u “šumi” propisa, pa su se vratili samo oni najuporniji! Vjerovatno je tako urađeno da bi se onemogućio povratak, ne samo u FBiH, već i RS. Najveća kočnica povratku su nerješena prava na penziono invalisko osiguranje, školovanje na svom jeziku i sl, tako da je povratak zakočen i dostiže jedva 3 odsto u oba entiteta. Velika prepreka bržem povratku je nezaposlenost i nemogućnost dobivanja zaposlenja. Za protekle 4 godine razne vrste pomoći smo pružili za 825 građana, među njima je bilo i 30 bošnjaka i 10 hrvata”, rekao je Jovanović.

Predsjednik Upravnog odbora SGV BiH Nikola Slavuljica je u vođenoj raspravi o Izvještaju ukazao na teškoće zbog kojih povratak nije imao željene rezultate. “Svi su se trebali vratiti na svoja bivša radna mjesta, umjesto čega smo dobili divlju privatizaciju”, rekao je Slavuljica.

Pojedini učesnici u raspravi su isticali nezadovoljstvo u rješavanju povratničkih problema i nejednak tretman, tako da ima primjera da pojedine osobe imaju izgrađenu kuću i na području Federacije i Republike Srpske, dok mnogi još ništa nisu dobili. Dodatni pr0blem je u Požarnici gdje je majsko nevrijeme prouzoročilo klizište, koje je uništilo kuće osmorici povratnika, a još im niko nije pritekao u pomoć.

Aktivista SGV Tuzle Momčilo Đurić se zalagao za rješenje pomenutog problema tako što bi delegacija posjetila općinskog načelnika Tuzle Jasmina Imamovića i zatražila hitno rješenje problema u Požarnici. Neđo Prelovac iz Sapne je govorio o problematici tamošnjih povratnika, koji bi se svi vratili u Rastošnicu, ali nemaju dovoljno podrške.

Milivoje Milić-novi predsjednik SGV Tuzlanskog kantona

Nakon obavljene rasprave usvojen je Izvještaj o radu za protekli četverogodišnji mandatni period, pa je uslijedio proces donošenja Plana rada za naredne četiri godine:

“Nastojaćemo u narednom mandatnom periodu nastaviti aktivnosti na povrtaku, uprkos mnogim teškoćama. U Tuzlu je prijavljen povratak 28 porodica, u Srebreik 70, Živinice 40, Kladanj 109 porodica itd.Međutim, taj broj bi bio znatno veći kada bi povratnici imali sva prava za normalan život. Gradnja porušenih kuća, zapošljavanje, izmjena izbornog zakona, tražiti da se donirana sredstva namjenski koriste, jačanje bezbjednosti, zaštita imovine i druge aktivnosti su naš prioritet”, rekao je Jovanović.

U nastavku rada izabrani su novi članovi upravnog i Nadzornog odbora, a u Upravni odbor SGV BiH izabrani su Momčilo Đurić, Milivoje Milić, Miodrag Blagić i Simika Modraković. Zoran Jovanović je predložen za predsjednika SGV BiH, a nakon provedenog tajnog glasanja za novog predsjednika SGV Tuzlanskog kantona izabran je Milivoje Milić, penzionisani inženjer, koji je tim povodom rekao:

“”Uz vašu pomoć i pomoć novoizabranih vlasti, te mjesnih organiazcija, učinit ću sve da mjesta svih povratnika budu kao i moji Tupkovići, pa i bolja. Zajedno ćemo uraditi totalne promjene u djelovanju SGV, pokret za ravnopravnost i promjenit ćemo metod rada i djelovannja, a u opštinama gdje nema SGV ili je slaba aktivnost, to ćemo aktivirati. SGV BiH, kao krovnu organizaciju, promijenit će svoj način djelovanja. Kao nevladina organizacija od istorijskog značaja za BiH nećemo više nikome služiti kao ikebana. Mi ćemo sa novim vlastima biti partneri i dat ćemo svoj maksimalan doprinos što uspješnijem radu vlasti i mjesnih organizacija u cilju stvaranja boljih uslova života i istinske implementacije aneksa 7.Dejtosnkog sportazuma. Nećemo više gledati da naša mladost hoda po ulici bez posla, bez obzira na njihovo znanje, a samo radi toga što pripadaju dotičnoj etničkoj pripadnosti”, rekao je Milić./Š.Gadžo/

Vaš komentar na članak: