Danas je Srpsko građansko vijeće-pokret za ravnopravnost Živinice održalo Izvještajnu Skupštinu, na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda.U Radno Predsjedništvo izabrani su Drago Kojić, Monika Novaković i Tihomir Vasić-predsjednik, koji je pozdravio prisutne i predložio dnevni red.

Izvještaj o radu SGV Živinice za period januar-decembar 2015.godine podnio je predsjednik Dražen Živković, koji je između ostalog rekao:

“Naše aktivnosti i tokom prošle godine bile su fokusirane na implementaciju aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, povratak i održiv povratak svih na svoje, socijalni status povratničke populacije i podrška planskim zadacima SGV. Maskimalni angažman bio je usmjeren na pronalasku donatora za stvaranje uslova održivog povratka, ali nije se uspjelo, izuzev usamljenih slučajeva. Od Dejtona do danas proteklo je 20 godina, a građani srpske nacionalnosti u FBiH,a posebno u Živinicama su ostali bez posla, tako da i danas samo služimo kao ikebana, iako je i pitanju stručnost, mladost i etno pripadnost bez čega ne može BiH se deklarisati u skladu sa Dejtonskim sporazumom.U izvještajnom periodu SGV-PR Živinice održao je šest sjednica na kojima se raspravljalo o svim bitnim pitanjima.

Polazeći od činjenice da je veoma loše stanje povratka, pokrenuli smo inicijativu za izradu projekta “Osnov za povlačenje donatorskih sredstava EU za implementaciju aneksa 7 Dejtonskog sporazuma”.

Želimo pronalaženje trajnih rješenja za izbjegla i raseljena lica, a o tome se ne vodi računa od strane vlatsti. Nema povrataka ni od strane onih koji bi to željeli, jer se ne mogu zaposliti ni oni građani srpske nacionalnosti koji su ostali živjeti u svojim opštinama. SGV se i dalje bori za poboljšanje stanja i uključeni smo u projekte međunarodne zajednice koji žele ulagati u povratničku populaciju, pa je tako UNHCR uključio opštinu Živinice među tri u FBiH u projekt socijalne inkluzije, što podrazumjeva da se svim građanima srpske nacionalnosti obezbjeti završetak objekata stanovanja i stvore povoljni uslovi za život”, rekao je Živković.

Urađeno: Obnovljena infrastuktura-još posao

U nastavku izlaganja predsjednik SGV Živinice Živković je istakao postignute rezultate od 2000-te godine do danas:

“Izgrađen je most na rijeci Gostelji u Juroševićima, asfaltni put u Tupkovićima, Culjagama i Krivači, obnovljene su porušene kuće po projektu SVRSA u Krivači, Culjagama, Filipovićima, Vrnojevićima, Samardžićima i Glavici. U Krivači je urađena prva faza vodovoda, te izgrađena dalekovod sa trafostanicom i niskonaponskom mrežom za povratnike i 625 građana bošnjačke nacionalnostri. Takođe je obnovljena i crkva u Podgajevima”.

Milivoj Milić, predsjednik SGV TK je istakao da izostaje pomoć za trajno rješavanje problema povratničke populacije:

“Nećemo više dozoliti dalje etničko čišćenje građana srpske nacionalnoisti. U cilju stavljanja tačke na mirno etničko čišćenje sa područja naše opštine i TK uradili smo projekat “Osnov za povlačenje donatorskih sredstava EU za istinsku implementaciju Aneksa 7 Dejtonskog aporazuma”.

Da bi vlasti dokazale da ne žele biti kao dosadašnje u proteklih 20 godina, tražimo od opštinskih, kantonalnih, federalnih i državnih vlasti da se urazume, da smo i mi građani dio ovog društva, te tražimo da i građane srpske nacionalnosti imenuju u upravne odbore, komisije, javne institucije, na odgovorna mjesta. Ukoliko se to ne ostvari bićemo prinuđeni da putem američke Ambasade u BiH rješavam svoj status, jer smo imali presudnu ulogu svojim bitisanjem i življenjem u Federaciji BiH, a sve u cilju opstanka države BiH u njenim AVNOJ-skim granicama”.

U nastavku rada usvojen je Program rada SGV-PR Živinice za 2016.godinu, prema kojem će težište aktivnosti i dalje biti održiv povratak, zaposlenje građana srpske nacionalnosti i implementacija projekta inicijative OSNOV za povlačenje donatoriskih sredstava EU za istinsku implementaciju Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma./Š.G./

Vaš komentar na članak: