Između ostalih tačaka dnevnog reda u kojima preovlađuju izvještaji o radu javnih ustanova za proteklu godinu, danas je Općinsko vijeće Živinice imalo na dnevnom redu i raspravu o Izvještaju o izvršenju Budžeta općine Živinice za period 1.01. do 31.03.2016.godine.

Šef ekonomsko finasijskih poslova općine Živinice Derviša Karalić istakla je da su veoma dobri postignuti rezultati:

“U odnosu na Plan Budžeta općine Živinice za 2016.godinu prihodi i primici su imali indeks ostvarenja 0,22 ( što je veoma dobro u odnosu na optimalnih 0,25). Rashodi i izdaci u odnosu na Plan za tekuću godinu imaju indeks 0,19, što je manje u odnosu na planirana sredstva. Jedina veća stavka u Budžetu u odnosu na Plan je otplata postojećeg duga, koja iznosi oko 1,9 milion KM, sa indeksom ostvarenja 1,15. Ostvareni prihodi u prvom kvartalu pratili su Plan i njihovo ostvarenje u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 140 odsto. Još je potrebno reći da je u prvom kvartalu ove godine došlo do manjeg ostvarenja transfera i donacija sa viših nivoa vlasti, što će se do kraja godine poboljšati i u cjelosti ostvariti”, rekla je Derviša Karalić.

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Živinice, koja je završena oko 17 sati, na dnevnom redu se našlo 17 tačaka. Predsjedavajuća OV Živinice Samra Omić-Zoletić rekla je nakon sjednice:

“Važno je da smo usvojili Izvještaj o izvršenju Bužeta općine Živincie za prva tri mjeseca ove godine. Nadalje dali smo saglasnost načelniku općine da nastavi započete projekte gradnje infrastrukture u partnerstvu sa građanima “marka na marku”. Općinsko vijeće će ispoštovati sve projkete kako bi se do kraja avgusta ove godine provelo sve što smo planirali. Od ostalih usvojenih tačaka dnevnog reda izdvajam da je OV dalo saglasnost općini Živinice za kreditnu garanciju zaduženja JP Horizontala na iznos od 500 hiljada KM”!

Do kraja današnjeg zasjedanja 32.sjednice Općinskog vijeća Živinice  usvojeni su izvještaji o radu javnih ustanova za 2015.godinu RTV Živinice, Centra za socijalni rad, Dječije obdanište i Dom zdravlja. Takođe je usvojena 14.tačka dnevnog reda- Imenovanje stalnih upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i javnim preduzećima i skupštinama javnih preduzeća, čiji je osnivač Općinsko vijeće Živinice. /Š.G./

Vaš komentar na članak: