Danas se održava 27.redovna sjednica Općinekog vijeća Živinice, kojom predsjedava Samra Omić-Zoletić, na kojoj se raspravlja o 20 tačaka dnevnog reda. Vijećnici su nakon obavljenih rasprava usvojili Navct Budžeta općine Živinice za 2016.godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta takođe za narednu godinu.

Viječnici na dnvenom redu još imaju Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Riba Živinice-uže urbano područje, kao i Odluku o provođenju pomenutog plana, te Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o plaćama i nakadama uposlenika izabranih dužnosnika u organima općine Živinice, zatim prijedlozi odluka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Dječije obdanište Živinice, v.d.direktora JU BKC Živinice i v.d. direktora JP Veterinarska stanica Živinice.

Uz ostale tačke dnevnog reda na sjednici OV Živinice još će se naći Izvještaj o radu općinskog pravobranilaštva, informacije o upisu učenika u prve razrede srednjih škola Živinica, kao i uspjehu na kraju školske godine učenika živiničkih osnovnih i srednjih škola.

Nacrtom Budžeta općine Živinice za narednu godinu planirano 15,8 miliona KM

Na osnovu Zakona o budžetu općinski načelnik je predložio Općinskom vijeću Nacrt Budžeta općine Živinice za narednu godinu, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija TK, u vezi člana 33, stav 2 navedenog Zakona.

Uvodno izlaganje o Nacrtu Budžeta općine Živinice za 2016.godinu podnijela je Derviša Karalić, šef službe ekonomsko-finasisjkih poslova i tom prilikom je rekla:

“Ukupno raspoloživa sredstva po Nacrtu Budžeta za narednu godinu iznose oko 15,8 miliona KM, što je u odnosu na plan Budžeta za prethodnu godinu manje za 10 odsto. I ove godine je u tekućim donacijama planirano dosta sredstava sa različitih nivoa vlasti /Federacija BiH i TK/, obzirom da su aktivnosti oko projekta toplifikacije grada tek počele i nisu doznačena sva sredstva.

Nacrtom Budžeta za narednu godinu planirani su troškovi neophodni za redovan rad organa uprave i tekuće održavanje. Obzirom na postojeći deficit ovim Nacrtom izdvojena su značajna sredstva za otplatu pomenute stavke u iznosu od oko 1,8 milion KM. Kako se da zapaziti na osnovu obavljenog pregleda Nacrta vidljivo je da nema investicionih projekata, niti sredstava po programu “marka na marku”, što ne znači da neće biti aktivnosti u oblasti infrastrukture”.

Nakon usvajanja Nacrta Budžeta općine Živincie za 2016.godinu krenuće se u aktivnosti održavanja javnih rasprava u mjesnim zajednicama i ostalim budžetskim korisnicima, kao što su javne ustanove, javna preduzeća i ostale organizacije i udruženja građana iz oblasti sporta, kulture i sl.

“Tokom održavanja javnih rasprava pokušaće se iz postojećih sredstava ili eventualno povećanja iznosa Nacta Budžeta izdvojiti sredstva za sve one aktivnosti po prioritetima, koje nisu obuhvaćene Nacrtom. To se posebno odnosi na aktivnosti oko ulaganja u infrastrukturu po mjesnim zajednicama. Budžet ne bi trebalo da u konačnici bude puno veći od usvojenog Budžeta za tekuću 2015.godinu, kada je iznosio preko 17 miliona KM”, rekla je Derviša Karalić.

Zvaničnici zadovojni današnjim zasjedanjem i obavljenim aktivnostima

Razvojem događaja na sjednici zadovoljna je bila predsjedavajuća Općinskog vijeća Živinice Samra Omić-Zoletić, koja je nakon usvajanja Nacrta Budžeta izjavila:

“Današnja sjednica je bila veoma važna jer smo na dnevnom redu imali Nacrt Budžeta za narednu godinu, za koju je vladalo veliko interesovanje vijećnika i drago mi je da smo ispoštovali budžetski kalendar, tako da u narednom periodu slijedi javna rasprava. Takođe je važno istaći da je usvojen Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Riba-uže urbano područje, uz nekoliko amandmana. Bilo je slučajeva da je autor prijedloga sarajevska IPSA predlagala rušenje nekih objekata, ali smo odustali od toga, s obzirom da je riječ o objektima podignutim na privatnim površinama, u suprotnom bi to prihvatili”.

Općinski načelnik Asim Aljić, kao predlagač Nacrta Budžeta općine Živinice za 2016.godinu, hvali saradnju sa vijećnicima, koji su podržali prijedloge:

“Drago mi je da sam od vijećnika čuo pozitivne ocjene, tj.da smo na vrijeme i kvalitetno pristupili proceduri usvajanja ovog značajnog dokumenta za našu lokalnu zajednicu. Nakon obavljene javne rasprave vidjećemo šta smo propustili u Nacrtu i šta ćemo od prijedloga ugraditi. Predvidjeli smo 15,8 miliona KM za narednu godinu, uspjeli smo vratiti ove godine više duga od predviđenog, mada ga je još ostalo, ali smo dosta i uradili. Ovo je razvojni i sanacioni Budžet, radićemo razne projekte, vodosnabdijevanja u mjesnim zajednicama, ali i pojačanje kapaciteta gradskog vodovoda, te toplifikacije, nastavak rada na zajednočkoj deponiji sa općinama Kladanj i Banovići, kao i niz drugih važnih aktivnosti”./Š.Gadžo/

Vaš komentar na članak: