Danas od 9 sati termin općinskog načelnika Asima Aljića bio je rezervisan za prijem građana, koji iz bilo kojih razloga imaju potebu da zatraže pomoć i da kažu šta ih muči? Iskustva sa ranijih susreta pokazala su da građane najviše “bole” pitanja imovinsko pravne prirode, socijalna nezbrinutost i problematika borčke populacije, pa je zato danas imao svoje saradnike iz tih olasti kako bi na licu mjesta mogao odgovoriti na brojna pitanja nezadovoljnih.

Tako je Izo Husić predočio problem izlaska na putnu komunikaciju iz dvorišta svoje kuće, Muhamed Begović je zatražio rješenje problema infrastukture jer je, kako reče, po tom pitanju u prvom vijeku. I kod njeg se radi o problemima sa pristupnim putem. Stjepan Žepić ima problem sa stanovanjem, a kada je taj problem priveo kraju isključena mu je struja. Za ponovno uključenje treba mu 1200 KM. Šefiku Mujić nedostaje novaca za lijekove i želi da joj se zaposli bar jedan član porodice, kako bi imali osnovne uslove za život. Branko Pejić je imao problem nekoliko kvadrata dvorišta koje mu je oduzeto, ali je ponovo dobio papire koji mu to vraćaju, te mu je potreban novi premjer, kako bi postavio ogradu, koja se graniči sa asfaltnim putem na Karauli. Problem Ljubice Gojković je u tome što njena zgrada gdje stanuje u blizini “penzionera” mnogima služi kao WC, te traži da se postavi ograda u u dužini od 19 metara, koja bi to spirječila.Elmedin Omerović traži posao, a bez posla je i Mehmed Hamzalović. Na to se požalio i Amir Brkić, koji čak nema uslove za upis dijeta u srednju školu.

Stjepan Perić iz G.Dubrava ima problem priključka na glavni put. Salko Begić traži pomoć za svoju 8-članu poroidicu, koja živi sa 150 KM. Hasib Talović traži zaposlenje za sina koji je odličnim završio elektro tehniku, a Kerim Tursunović se požalio na sporo rješavanje klizišta u blizini kuće. Sevluda Muratovića sa Trase prevarili prilikom uključenje struju u kuću, predstvili se da su iz Elektro distribucije, uplatio im 983 KM, a ispostavilo se da su to prevaranti iz Sarajeva, te pnovo mora upl-atiti isti iznos, jer su mu iz ED Živinice isključlili struju! Jednom dijelu građana smeta zabavnio park iza hotela, koji je preglasan, a postoji i drugi problemi u vezi sa tim. U jednom dijelu grada ipred nekoliko zgrada do kojih put vodi samo do njih- ukinuta je mogućnost parkiranja vozila, dok u gradu ima zgrada čije su ulice protočne, a stanari mogu parkirati svoja vozila!

Nakon niza susreta i razgovora općinski načelnik Asim Aljić je izjavio:

“Pokazalo se da su ovakvi susreti podjednako korisni za građana, ali i našu općinsku administraciju. Možemo lako provjeriti koliko smo efikasni i koje korake možemo poduzeti. Imamo grupu građana koja ima probleme imovinsko pravne prirode i neke njihove sugestije smo uvažili i brzo će biti riješeni, dok ima i onih gdje mi ne možemo uticati. Mnogima je teško i nezaposleni su, a mi prilikom zapošljavanja u firme nemamo mogućnost jačeg uticaja, ali možemo sugerirati na pravičnost prilikom prijema radnika. Posebno želimo pomoći djeci šehidskih porodica koja bi trebala imati prioritet prilikom zaposlenja. Mi ćemo preko Centra za socijalni rad nastojati pomoći one naše građane koji su bolesni i mnogo im treba novca za lijekove, naravno, sve to u okviru mogućnosti”, rekao je načelnik Aljić./Š.G./

Vaš komentar na članak: