Po nastavnom planu i programu za studente treće godine Agronomije, iz nastavnog predmeta Opće voćarstvo predviđena je terenska nastava, što se dijelom i realizuje. Studenti su posjetili Voćni rasadnik Srebrenik u kome su teoretska znanja zamijenili sa praktičnim.

Predavač i stručnjak iz oblasti voćarstva doc.dr. Besim Salkić, asistenciju dr. Seada Noćajevića je studentima predstavio organizaciju rada i diverzitet sortimenata u Voćnom rasadniku Srebrenik,gdje je istaknuto da firma Voćni rasadnik Srebrenik se bavi proizvodnjom voćnih sadnica kontinentalnog tipa.
Postoji već skoro 40 godina i najstarija je firma u ovoj branši u Bosni i Hercegovini. Imaju velike kapacitete i veliku opremljenost, tako da proizvode 400 do 500 hiljada sadnica godišnje. Posebno važne segmente u voćarskoj proizvodnji momenat berbe plodova voća, kao i same tehnike berbe voća, koje su predstavljeni studentima. Studentima je demonstrirana tehnika jesenje sadnje voća, gdje su studenti kroz interaktivni pristup imali uvid u način sadnje raznih voćnih sortimenata .

“Ovo je dio realizovanih aktivnosti, a u narednom periodu nastaviće se na drugim voćnim destinacijama, kako bi studenti teoretsko znanje provjerili kroz praksu”, rekao nam je dr.Sead Noćajević.

Vaš komentar na članak: