Svjetski dan močvara

Međunarodni dan zaštite močvare i močvarnih staništa obilježava se 2. februara u svim državama svijeta.

Još prije samo dvadesetak godina, ljudi su močvarna područja smatrali nepotrebnima, prljavima i izvorima različitih bolesti. To je vjerovanje dovelo do uništavanja najbogatijih ekoloških sistema. U močvarnim područjima (koja danas čine 6% površine Zemlje) živi 40 odsto svih biljnih i životinjskih vrsta.

Povodom Dan močvarnih staništa podsjećamo vas na katalog o pticama močvaricama jezera Modrac koji možete pogledati u priloženom linku.Udruženje Via naturae čini velike napore na zaštiti Šerićke bare.

Sve fotografije u katalogu su originalne i urađene su na jezeru Modrac ili okolnim močvarnim područjima. Hvala Almiru Hukiću za divnu saradnju.
Nadamo se da će publikacija doprinijeti očuvanju i zaštiti ptica i njihovih staništa, jer ptice i Modrac to zaslužuju.

Projekat su podržali Turistička zajednica Tuzlanskog kantona i Grad Živinice.