lets

Eko akcija koja je danima najavljivana u medijima za čitavu državu BiH, da se oslobodimo ilegalnih divljih deponija u svojim avlijama, mahalama kao i u cijelom mjestu stanovanja izvedena je i u Svojatu. Volonteri iz Eko udruženje Lilium, danas  od 9,30 do 13 sati su nakupili 100 vreća smeća, koji su nesavjesni odlagali godinama na lokaciji Plaze i u gornjem dijelu sela  Muratovače, već sada poznate planinarske staze koja vodi ka Osmanovoj pećini.

“Želim da istaknem značaj ove eko akcije, jer smo se oslobodili 100 vreća smeća, koje će ovih dana biti odveženo od strane komunalnog preduzeća Živinice na gradsku deponiju. Zapitajte se da ste se i vi odazvali ovoj humanoj akciji koliko smo još mogli da očistimo naše selo. Svakako, možemo vas zamoliti kada vidite da neko odlaže smeće na divlju deponiju nije vam teško prijaviti neodgovorne eko redaru gos. Mehmed Vrtagiću, na broj telefona 061 178 270, koji je odgovoran za praćenje eko incidenata na našoj općini.Jer, kako zaštititi okolinu, sa par volontera koji su sada izašli neće više, sada neka drugi osjete volonterizam u smeću”, kaže nam aktivist Liliuma prof dr. Sead Noćajević.

Iz Liliuma šalju i nekoliko upozorenja:

Sagorjevanjem raznog otpadnog materijala, a naročito plastike, koji se nalaze na smetljištima, mogu nastati kancerogene materije opasne za ljudsko zdravlje i životnu sredinu, upozoravaju stručnjaci. Otrovi sa divljih deponija stižu u podzemne vode, našu rijeku Krivaču, pitajmo se kakvu vodu koristimo, pored koje je divlja deponija…Danas su savjesni volonteri iz Eko udruženje Lilium pokazali da ih ništa ne može spriječiti u njihovim nakanama, a to je očuvanje sredine u kojoj svi mi živimo.

Vaš komentar na članak: