Tim mladih CK: Ne posustaju aktivnosti ni tokom ljeta

U proteklom periodu naši volonteri su uzeli učešće na Kampu mladih DCKBIH, Kampu mladih CK Srebrenik i Ljetnoj školi mladih CK Grada Tuzla.

Na navedenim kampovima volonteri su imali priliku proći edukaciju iz oblasti:

Prevencija trgovine ljudima, program “Opasnost i upozoravanje na mine”, reproduktivno zdravlje, Clown therapy, prva pomoć i naravno, neizostavna diseminacija./Tim za medije/